satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Steda 26.01.2005 - 15:33:10 online 8 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
32%
kabelovho rozvodu
23%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 525 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

22/01 - TV ke staen: Program: VH1 na msc bezen, MTV2, MTV Base, MTV Dance, MTV EU, MTV Hits, MTV UK, TMF, VH1 Classic a VH1 UK na msc nor.

20/01 - TV ke staen: Program: Private Blue na bezen, Animal Planet, BBC Prime, Cartoon, Private Gold, Reality, Romantica a TCM na nor, Eurosport a Eurosport 2 na 6. - 7. tden, Galaxie sport na 6. tden, Hallmark na 5. - 7. tden, TV Praha, Prima a Hradec Krlov na 5. - 6. tden.

06/01 - TV ke staen: Program: AXN, Club, Discovery, HBO, HBO Guide, HBO Nepremiry, HBO Premiry, HBO 2, HBO 2 Guide, MTV Europe, Spektrum a VH1 na msc nor, Galaxie sport, Eurosport na 5. tden, Eurosport 2 na 3. - 5. tden, TV Praha, Prima a Hradec Krlov na 3. - 4. tden.

03/01 - TV ke staen: Program: Private Blue na msc nor, Anime+, Club, CNN a Romantica TV na msc leden, Hallmark, Galaxie sport a Eurosport na 3. - 4. tden.

06/12 - TV ke staen: Program: Animal Planet, AXN, Cartoon, Discovery, HBO, HBO Guide, HBO Premiry, HBO Nepremiry, HBO2, HBO2 Guide, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Private Gold Premiry, Spektrum, Reality, TCM a VH1 na msc leden, Nov programov stuktra TA3.
Stanice a vyslae aktuln rok - 2002 - 2001

11/10
Skupina J&T plnuje vybudova v R obdobn projekt akm je televzia TA3
Spolonos J&T chce zska od Rady pre rozhlasov a televzne vysielanie R licenciu na vzsielanie a vstpi na esk medilny trh.

01/10
Kreativn editelka TV Prima byla uvedena do funkce
Od 1.9.2004 byla uvedena do funkce kreativn editelky Prima TV Jarka Sedlkov. V jej psobnosti jsou vechny zleitosti tkajc se vizulu televize Prima, grafick tv televize Prima a self-promotion.

30/09
spch webov prezentace T
Webov strnky esk televize www.czech-tv.cz obsadily vynikajc 7. msto v hodnocen korportnch web v rmci projektu WebTop100.

30/09
STV potrebuje na 10 % pvodnej tvorby 300 mil. Sk
Pribline 300 milinov korn bude potrebova verejnoprvna Slovensk televzia (STV) na naplnenie novely zkona o STV, poda ktorej minimlne 10 % jej vysielacieho asu by mala tvori pvodn slovensk tvorba.

29/09
STV plne oddel Jednotku od Dvojky
Jednotka a Dvojka by sa mali vrazne odliova nielen novou grafikou Dvojky i programovou truktrou, ale aj po strnke obchodnej. Nebud si ani vzjomne reprzova programy. Jednotka sa prezentuje sloganom Dotkni sa, Dvojka bude ma heslo Njdi sa.

29/09
MTV a Eurosport pripravuj nske verzie
na otvra televzny trh zahraninm staniciam. Hudobn kanl MTV a portov stanica Eurosport oznmili, e v nasledujcich mesiacoch uskutonia mohutn expanziu na kontinentlnej ne.

29/09
Zmny ve veden esk televize
Od jna 2004 bude tvar Vroba a technika rozdlen na dv samostatn sti. tvar vroby povede od 1. jna Vclav Myslk, kter doposud psobil v T na pozici vedoucho produkce centra zbavn tvorby, a tvar techniky souasn f techniky Ing. Rudolf Pop.

29/09
STV vydva vlastn asopis
Od septembra sa sasou komunikanch aktivt STV stal Magazn Slovenskej televzie Televzia na papieri, ktor bude vychdza raz do mesiaca ako prloha najtanejieho tdennka Plus 7 dn.

27/09
Rozhlasov rada neschvlila ver SRo 54 mil. Sk
Slovensk rozhlas nebude mc erpa ver vo vke 54 milinov - as na obnovu banskobystrickho tdia, as mala s na nkup alej techniky.

26/09
Rozhlasu dveruje 75 percent a STV 68 percent respondentov
Slovci najviac dveruj Hasiskmu a zchrannmu zboru SR (91 % optanch), za nm nasleduje so 75 percentami verejnoprvny Slovensk rozhlas a Ozbrojen sily SR (71 %). Slovenskej televzii dveruje 68 % respondentov.Poet dostupnch lnk: 426
zobrazuj se: 81 ... 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >>

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!