satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

TA3.com
Steda 31.03.2004 - 19:39:11 online 5 lid pihlen Nastav barvu:


Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

12/03 - TV ke staen: Program: AXN, Romantica, Spektrum, Travel Channel, Private Gold a Private Blue na msc duben.

08/03 - TV ke staen: Program: HBO a HBO2 na msc duben.

16/02 - V sekci TV program je dostupn tak denn televizn program stanice Club. Dle tu nechyb ani program dtskho kanlu MiniMax.
Kabelov televize > Rok 2002 aktuln rok - 2002 - 2001

27/05
Kabelov televize versus televizn divk,
aneb platme dvakrt! dokonen
Dnes dokonm tma placen poplatk za kabelov pjem. Podle mho nzoru opertoi neoprvnn tuj za nco, co maj povinnost vyslat ze zkona a navc za to abonenti plat - jak jsem uvedl v prvn sti dokonce dvakrt!

26/05
Kabelov televize versus televizn divk,
aneb platme dvakrt!
V dnenm pokraovn na tma kabelovch se budu vnovat horkmu tmatu poplatky za kabelov pjem.

19/05
Galaxie Sport v nabdce kabelovch opertor a za nkolik tdn i msc
Jak to tak vypad, dnes nae sportovn fanouky moc nepotme. Podle poslednch informac, kter jsme dostali do redakce, se tento sportovn kanl v ptch dnech i tdnech v nabdce kabelovch opertor UPC a Intercable CZ a ani na satelitu v UPC Direct urit neobjev.

16/05
Kabelov televize versus televizn divk,
aneb moje zkuenosti s kabelovmi spolenostmi
Tiskov zprvy spolenosti UPC a jejich polemiky i ppadn slibovn mne pivedly k napsn tohoto pspvku, ve kterm bych se s vmi rd podlil o sv opan zkuenosti. Nejen s tmto kabelovm opertorem, ale i se spolenostmi InterCable a TesLitvnov (nyn TESMedia), a mnoha dalmi

07/05
MMDS Velk Javoina aneb co novho na moravsko-slovenskm pomez
Zatmco v R jsme ji ped nkolika msci slavnostn zruili mikrovlnn vcekanlov televizn vysln bez nhrady v euforii z monho nstupu dal generace mobilnch telefon, na Slovensku se k tto oekvan skutenosti postavili realistitji a systm vcekanlov televize tam naopak zav bouliv rozvoj.

25/04
Drm palce, ale ohlas na lnek o uherskohraditsk MMDS
V lnku Od MMDS k digitlu perspektivy mikrovlnn vysln (nejen) v Uherskm Hraditi mstn kabelov opertor uvaoval o pozemnm digitlnm mikrovlnnm en TV kanl, jako nhrad za ukonen MMDS. Npad s interaktivnm vyslnm je jist chvlyhodn, ale jak je asi doba jeho ekonomick nvratnosti pi stovkovm potu abonent? Lze vbec na tomto zem ekonomicky zvtzit proti vce ne deseti terestrickm programm zdarma ?

24/04
Od MMDS k digitlu perspektivy mikrovlnn vysln (nejen) v Uherskm Hraditi
O ukonen en TV signlu v psmu MMDS v R jsme vs na naem webu nkolikrte informovali. Ve vaich reakcch v diskusi se vak k tto otzce (zejmna v souvislosti s vyslnm z Javoriny) neustle vracte a ptte se i na situaci v na Uherskohraditsku. Zdej mstn kabelov opertor toti uvauje o pozemnm digitlnm mikrovlnnm en TV kanl.

03/03
Zmiz TV Nova ze slovenskch a TV Markza z eskch kabelovch st? - IV.st
Z potenho spe teoretickho lnku se stv seril, kter dnen tvrtou st nabv na dramatick gradaci. Pe se prvn bezen 2002 a CET 21 naizuje povypnat signl Novy ze vech kabelovch st na Slovensku. A co na to generln editel?

24/02
Zmiz TV Nova ze slovenskch a TV Markza z eskch kabelovch st? - III.st
S blcm se startem vysln JOJ TV na Slovensku (u pt sobotu, 2.3.2002) se opt aktuln vynoila otzka, jak to bude s vyslnm pvodn Novy ve slovenskch kabelovch stch po tomto datu. Generln editel Novy, dr.Vladimr elezn v tom m jasno. Vera ve svm kontaktnm poadu kategoricky prohlsil, e Nova, ale tak ostatn esk televize mus urychlen zmizet ze slovenskch kabelovek a naopak slovensk stanice pestanou bt vyslan pro esk abonenty kabelovch st.

18/02
Rada zjiuje poruen medilnho zkona u satelitnch kabelovek
Uveejujeme Sdlen esk Rady pro rozhlasov a televizn vysln, kter nepmo reaguje na nkter otzky diskutujcch pod lnkem Satelitn MMDS v Luhaovicch. Tehdy jsme psali o vysln mstn kabelov televize v tomto lzeskm mst na satelitnch frekvencch v Ku psmu.Poet dostupnch lnk: 23
zobrazuj se: 11 ... 20
1 2 3 > >>

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!