satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Steda 24.11.2004 - 05:06:26 online jenom VY pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 387 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Oficiln vsledky 11. hudebnch cen MTV Europe Music Awards vera
ra videorekordr se bl ke konci vera
Adventn koncerty v esk televizi vera
Modertori spravodajstva TV JOJ zmenia imid vera
47.tden (15.- 21.11.) byl pro televizi Prima rekordn vera
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004
"Andl v Americe" startuj na HBO
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-51. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Program
V STV prebieha revolcia, v SRo evolcia
Autor: I.imloviov, Stratgie on line, e-mail: Pidan: 28.01.2004

Poda generlneho riaditea SRo Jaroslava Reznka vak nie je zdrav neustle porovnva SRo s STV: To o sa deje v STV je revolcia vek zmeny za krtky as, v rozhlase vak prebieha evolcia. Od roku 1997 postupne zniujeme poet zamestnancov (do dnenho da odilo z SRo takmer 500 ud) a ustlili sme poet okruhov. Nikdy sme vak nevyhlasovali krzov reim, nikdy sme nerezignovali na vyven a verejnoprvny charakter SRo. Okrem toho rozhlas nem tak dlhy, ako mala STV, m funkn systm vroby a vysielania pvodnej, slovesnej i hudobnej tvorby.

Koncom minulho roka vak SRo prepustil 220 zamestnancov, o sa d chpa ako hromadn prepanie. Poda riaditea vak bolo dvodom tohto kroku vysunutie sekundrnych innost do externho prostredia. Tento nov systm by mal by prunej, motivanej, flexibilnej a ak sa osved, chce ho aplikova aj na alie zloky. Konen poet zamestnancov by sa mal ustli na 950 ud.

Rovnako ako STV aj rozhlas sa rozhodol prejs na dvojzlokov financovanie - z koncesionrskych poplatkov a z reklamy. Riadite predpoklad pokles ttnej dotcie z 300 mil. Sk na pribline 60 mil., viazanch na pecilne projekty, naprklad zahranin vysielanie. To by sa vak poda neho malo udia a v asovom horizonte 2 rokov, priom by tomu malo predchdza aj zvenie koncesionrskeho poplatku zo sasnch 40 Sk na minimlne 50 Sk.

Pokles povanosti, ktor riadite oznail za mierny, by mali zastavi viacer pripravovan opatrenia - dobudovanie pevnch hudobnch formtov pre jednotliv okruhy, skrtenie hovorench prspevkov, viac hudby a menej slova, zmeny v modertorskch tmoch, i nov, dynamick zvukov grafika.

Po vmene fredaktora Rdia Slovensko Karola Farkaovskho priiel aj nov programov riadite Vladimr Puchala, nov je aj f koickho tdia Jn Lak a relatvne nov s fovia banskobystrickho tdia Jn Melich a Rdia Devn Marin Banej, s ktormi by mali prs obsahov zmeny.

Ako hodnot Farkaovskho projekt inovcie Jaroslav Reznk, preo ho odvolal z postu fredaktora Rdia Slovensko, ale i o tom, i m on sm dveru lenov Rozhlasovej rady sa dotate v exkluzvnom rozhovore v janurovom vydan Stratgi.

Zdroj: Ivana imloviov, Stratgie on line, 27.1.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
27/01 Slovensk televize se dohodly na mich sledovanosti
26/01 Odovzdvanie cien Oscar za rok 2003 exkluzvne na HBO
25/01 TNS SK u m vybran astnky peoplemetrovho men
25/01 echy zajmaj domc zprvy, politiku vak moc pozorn nesleduj
16/01 Zimn przdniny v znamen Markzy

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!