satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Steda 24.11.2004 - 03:09:43 online jenom VY pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 387 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Oficiln vsledky 11. hudebnch cen MTV Europe Music Awards vera
ra videorekordr se bl ke konci vera
Adventn koncerty v esk televizi vera
Modertori spravodajstva TV JOJ zmenia imid vera
47.tden (15.- 21.11.) byl pro televizi Prima rekordn vera
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004
"Andl v Americe" startuj na HBO
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-51. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Stanice a vyslae
Komern TV ve stedn Evrop
Autor: TK a M&M, e-mail: Pidan: 29.01.2004

Kdy zaala 4. nora 1994 vyslat televize Nova, v zemch stedn a vchodn Evropy se trh soukromch televiz teprve rozjdl. spn start Novy byl tm sprvnm impulzem, kter rozpoutal boom komernch kanl v tomto regionu, ne nepodobn tomu v zpadn Evrop v 80. letech. Nyn, po deseti letech, v postkomunistickch sttech (vetn soused R) vtinou funguj dv a vce velkch soukromch televiz po boku veejnoprvnho vysln. Odlin je situace na vysplm nmeckm trhu, specifickou zem je v tomto smru Rakousko.

Vznamnou lohu v potcch hrla americk spolenost CME, kter krom Novy investovala do soukromho televiznho vysln v dalch sedmi zemch stedn a vchodn Evropy. CME se podailo vybudovat nkolik spnch kanl: POP TV (1995) ve Slovinsku, Pro TV (1995) v Rumunsku, TV Markza (1996) na Slovensku a Studio 1+1 (1996) na Ukrajin. V roce 1997 firma sice opustila nmeck trh, kde se vzdala prodlen berlnsk stanice TV Puls, ale chystala se zavrit sv sil vstupem na posledn dva vznamn vchodoevropsk trhy - Maarsko a Polsko.

Polsko mlo ji od prosince 1992 satelitn soukromou televizi Polsat, kterou zaloil podnikatel Zygmunt Solorz-ak. Na tikrt vtm trhu, ne je maarsk nebo esk, hrl Polsat dlouho roli chudho pbuznho ve srovnn s dominantnm postavenm veejnoprvn TVP. I podl celoplon TVN (vysl od 3. jna 1997) na trhu byl zpotku nzk (kolem pt procent) a tak dal rok stagnoval; CME, kter TVN financovala, se tedy v roce 1998 z Polska sthla. V souasnosti m Polsat, nejvt TV ve stedn Evrop, piblin stejnou sledovanost jako veejnoprvn jednika a popularita TVN i dal stanice Channel 4 neustle roste.

Maarsk televizn trh peel na duln systm vysln nejpozdji ze zem Visegrdu. A v roce 1997 se vedle hojn nabdky kabelovch program a veejnoprvn MTV objevily hned dv stanice s terestrilnm (pozemnm) enm signlu. RTL Klub zaloila belgick spolenost RTL, druhou SBS (Scandinavian Broadcasting System) se sdlem v Lucembursku s nzvem tv2. A jet t rok zcela ovldly tabulky sledovanosti. Spolenost CME v projektu konsorcia MKTV, znmho jako Irisz TV, s dost o udlen licence pekvapiv neuspla.

esk republice jazykov nejblimu televiznmu trhu na Slovensku vldne rodn sestra Novy - televize Markza. Je dominantn jak co do podlu sledovanosti (podle przkum pes 50 procent), tak pjm z reklamy (75 procent). Markza dobyla slovensk domcnosti zhy po svm nstupu 31. srpna 1996. Spolenost CME vlastn 49 procent servisn organizace Markzy a je i meninovm spoluvlastnkem licence na vysln. V minulosti se Markze pokusily konkurovat satelitn VTV a kabelov i pozemn Luna. Ob ale zkrachovaly. Od bezna 2002 se sna Markze ztit pozici klon Novy - televize Joj (sledovanost asi devt procent).

Jestlie Nova slav deset let sv existence, Nmecko vzpomn na to, jak to bylo ped dvaceti lety, kdy jako prvn vlatovky na televizn trh vstoupily soukrom kanly RTL a SAT 1. Nyn je v Nmecku snad nejpestej nabdka komernch televiz v Evrop a pt hlavnch stanic je kontrolovno dvma skupinami. Jedna, pvodn vlastnn Leo Kirchem, provozuje kanly SAT 1 a Pro 7 (a tak teba sportovn DSF). Pod druhou vedenou Bertelsmannem a firmou CLT z Lucemburska spad RTL, RTL 2 a VOX. Pi potu televiz, kter v Nmecku psob (25), pak sta RTL k pozici jedniky divck obec tajc 16 procent nmeck populace.

Prv dostatek dostupnch nmeckch kanl byl zejm jednm z dvod, pro se Rakousko sv prvn celoplon komern televize dokalo teprve vloni na jae. Jmenuje se ATVplus a je to normln komern televize s klasickmi komernmi poady. ATVplus chce konkurovat oblben veejnoprvn ORF a prv i stanicm z Nmecka. Rakousko je posledn zem v Evrop, kde vznikl duln systm vysln - tedy kde funguj vedle sebe veejnoprvn a soukrom televize. Naposledy se k tomuto kroku rozhodly vldy Albnie, Irska a vcarska v roce 1998.

Zdroj: TK, M&M, 28.1.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
29/01 Rybnkova poiadavka na financie od MK SR je neprijaten
29/01 T spo a propout, v krizi ale nen
28/01 T spoj obchodn sek s komunikac
28/01 Ro 6 od nora zmn frekvenci i as vysln
27/01 eleznho kauzy m ped soud

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!