satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

Sobota 25.09.2004 - 13:25:58 online 2 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
22%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
16%
DVB-T
9%
satelitu
31%
Hlasovalo 213 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Slovensko vysokou rchlosou v Eurpe - alebo irokopsmov sluby dnes
Miss aerobik 2004 dnes
Rybnek by mal zvi relciu Odpovede z obrazovky dnes
editel kabelovky bydl mezi rebely dnes
Vypad skvle! si vede opravdu skvle vera
STV sa so tdiom Beta bude sdi a o 790 mil. Sk vera
U podruh vandalov umleli zlnsk Rdio as vera
esk televize uspla pi obhajob poadu Fantastick obrazy vera
1 proti 100 u divk napoprv vtz vera
UPC chyst rychl internet pod 600 korun msn

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

11/09 - TV ke staen: Program: Cartoon, Reality, Romantica a TCM na msc jen, Eurosport, Galaxie-sport, Hallmark a TV Praha na 40. tden.

04/09 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, Premiry HBO, HBO2, HBO2 Guide, Synopse HBO2, Private Blue Europe a Spektrum na msc jen, Eurosport, Galaxie-sport, Hallmark a TV Praha na 37. - 39. tden.

13/08 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, HBO 2, HBO 2 Guide, Private Blue Europe, Private Gold, Spektrum, SuperMax a Programov schma Galaxie-sport na msc z.
Rubrika: Technika
T SR v minulom roku vybavil 220 prpadov ruenia televzneho prjmu
Autor: R.Vavro, T SR, e-mail: Pidan: 10.03.2004

Telekomunikan rad Slovenskej republiky (T SR) v roku 2003 vybavil v rmci ochrany proti rueniu 220 prpadov ruenia televzneho prjmu, 45 prpadov ruenia rozhlasovho prjmu a 58 prpadov inho, napr. priemyselnho ruenia. T SR poas tejto innosti uloil 63 prkazov na odstrnenie zvady a jednu pokutu vo vke 25 tis. Sk za ruenie rdiovej siete aktvnou televznou antnou.

Medzi najastejie zdroje ruenia rozhlasovho a televzneho vysielania patria aktvne irokopsmov antny, ktor sa asto rozkmitaj a stva sa z nich vysiela ruivho signlu. Aktvny prvok antny (zosilova) sa napr. vplyvom silnho vstupnho signlu alebo poruchou me rozkmita a zane vysiela. Toto vysielanie sa napr. pri TV prjme prejavuje brumom, syanm zvuku alebo iernymi pruhmi, stratou farby alebo plnou stratou obrazu.

V prpade ruenia rozhlasovho alebo televzneho prjmu sa obania mu obrti na T SR, ktor zdarma zist zdroj ruenia a v prpade potreby ulo prevdzkovateovi ruiaceho zariadenia urobi tak opatrenie, aby nedochdzalo k aliemu rueniu. Obania sa mu obraca na pracovisk radu vo vetkch krajskch mestch.

Pred tm, ako sa obania obrtia na rad, mali by sa snai minimalizova monos poruchy vo vlastnom zariaden. V prpade, e namiesto ruenia bude dvodom nekvalitnho prjmu porucha vlastnho zariadenia obana, bude vyetrovanie radu zbytonm plytvanm finannch prostriedkov ttu. Navye T SR nie je oprvnen opravova poruchy zariaden, preto sa oban bude musie aj tak obrti na prslunho opravra.


V Bratislave 9. marca 2004, Roman Vavro, hovorca T SR


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
08/03 Set-top-box DVB-T firmy Sony
04/03 Lid si astji kupuj televize v hypermarketech
01/03 Nov set-top-boxy DVB-T v Polsku
20/02 Co je a co nen digitln kvalita obrazu?
19/02 DVB-T v Itlii tvrt digitln multiplex

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!