satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Pondl 15.11.2004 - 16:00:16 online 5 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 369 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
LinuxExpo 2005 pin vznamn zmny dnes
Zo zasadnutia RVR dnes
HBO pripravuje nov filmov kanl dnes
TV Nova mn modertora poadu esko hled SuperStar, novm je Petr Holk dnes
Prv vazstvo Surniovej sledoval rekordn poet divkov vera
TV Prima spout od 21.11.virtuln studio pro sv zpravodajsk poady
Zpravodajstv televize Prima ve virtulnm studiu od nedle 21.11.2004
Reakce T na verej interwiev BBC
UPC uvdza nov antispamov slubu pre pouvateov chello
Eurosport zvyuje technick dosah v nmeckm DVB-T

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: DVB-T
2 miliardy navc (digitln multiplex T)
Autor: Zdenk Duspiva, e-mail: Pidan: 24.05.2004

Koncepce pro sputn digitlnho terestrickho vysln se zila v podstat na zkladn politickou podprnou deklaraci. Z pohledu esk televize se v poslednch tdnech mnoho v digitlnm vysln nezmnilo, nezmnila se a v nejbli dob se nezmn ani legislativa (krom plnu na technickou pravu Zkona o T odblokovn dosavadn striktn stanovenho potu 2 TV program). Zkladn strategie stle pot s vytvoenm veejnoprvnho multiplexu, kter by ml vzniknout z tet digitln st hned jak bude kmitotov s zkoordinovna. V prvnch multiplexech by mla bt zajitna povinnost umstn veejnoprvnch program. To ve podle informac v zsad se souhlasem veden esk televize. O to vc rozhovor editele esk televize Jiho Janeka pro Britsk listy z ptku 21.5.04. v mnohm pekvapil.

Otzky tpna Kotrby, kter mnohokrt rozsahem a podrobnost pedily odpovdi, smovaly pedevm na vysln T v digitlnm prosted. V souvislosti s tm se vlastn stle opakuj pvodn a ji nkolik let star plny na vytvoen program T3 a T4, kter mon u i tm astm opakovnm a zjednoduenm zanaj bt pomalu neaktuln. Mon tak, e pvodn plny na sportovn a zpravodajsk kanl, kter jsou z hlediska nklad jedny z nejdrach, u nejsou pro dnen stav dobe vyprojektovan, tedy nen li dostatek prostedk. I kdy otzkou je, jak je patrn i z rozhovoru, o jak nklady (investice) a jak konkrtn projekty vlastn jde.

Ve svtle pln na efektivitu hospodaen T a ekonomicky motivovanou redukci by bylo vhodn znovu posoudit tyto programov projekty. .Kotrba navrhuje nkter alternativy k plnm T, j bych je rozil teba i o mn nkladn (a samozejm i mn sledovan a s men atraktivitou pro reklamu), ale pesto zajmav a potebn napklad vzdlvac programy a formty pro dti a mlde a vbec poady s vt orientac na meninov nry, zjmy a skupiny. To je podle mne velk ance a zrove kol pro mdium veejn sluby i v dalch letech. A prv monost vtho potu televiznch kanl (resp. vt kapacity pro penos dat) je ideln pleitost pro T. Stejn jako monost vyuit kapacity pro dal datov sluby, npklad i vyuit bohatho archvu a databz. O vhodch a pnosech monho spojen nebo lpe o synergii s eskm rozhlasem a v rozhovoru zmnnm internetem se nen teba dl znovu rozepisovat.

Urit zklamn z celho rozhovoru vznik mon i tm, e se v posledn dob o konkrtnjch plnech (a teba i podrobnjch finannch projekcch a rznch alternativch a variantch) pomrn mlo hovo. Zejm je to i tm, e dobh schvalovac procedura k prav televiznch poplatk. A v tto souvislosti zn titulek s poadavkem na dal miliardy pro rozpoet T, z dvodu plnho pokryt nklad digitlnho vysln, tak pekvapiv. Obzvl᚝, nen-li dosud nikde ono slovn spojen veker nklady na digitln vysln konkretizovno v aktuln podob. Uveden rozhovor a zvolen formulace vyznvaj stle jako soust pomalu doznvajc mediln diskuze o konen podob Zkona o televiznch a rozhlasovch poplatcch, kdy je tma digitalizace jednm z podprnch argument.

Osobn bych spe pipomnl, e v ppad digitlnho vysln, bude-li v dalch mscch i letech u ns zahjeno, se bude jednat vdy o postupn rozvoj a rozjezd (mimochodem na poslednm diskuznm setkn v minulm tdnu i za asti zstupc T byla obecn shoda, e 3. tedy veejnoprvn multiplex bude k dispozici za 2 a 3 roky). A tomu mrn budou i postupn vynakldan nklady (i pjmy). Ostatn, Dr.Milan md to ve sv krtk reakci na Loui napsal velmi jednodue. Tm se tedy na seriozn, konkrtn a aktuln prezentaci plnu digitlnho mdia veejn sluby. Stejn tak by bylo dobr veejn zpstupnit spolenou koncepci doplkovch datovch slueb T a Ro.


Ing.Zdenk Duspiva, 24.5.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
21/05 Zahjen DVB-T v pmm penosu WDR Fernsehen
20/05 Hamburk bude mt ti multiplexy DVB-T
19/05 Kolnsk vyslac v Colonius" je pipravena na digitln vysln
18/05 Britsk msta experimentuj s digitln televiz
15/05 Estonsko zahajuje vysln DVB-T

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!