satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Steda 17.11.2004 - 18:17:53 online 6 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 375 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie dnes
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004 dnes
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat vera
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem vera
Nov rekord Novn TV JOJ vera
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz vera
15. vro Sametov revoluce na obrazovce esk televize vera
LinuxExpo 2005 pin vznamn zmny
Zo zasadnutia RVR
HBO pripravuje nov filmov kanl

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Stanice a vyslae
esk rozhlas Ostrava slav sedmdest pt let
Autor: M.Stypkov, Moravskoslezsk denk, e-mail: Pidan: 23.06.2004

Svou existenci zaal esk rozhlas Ostrava v pondl 1. ervence 1929 v sedm hodin veer. Po Praze, Brnu, Bratislav a Koicch lo v tehdejm eskoslovensku o pt studio, pesnji o poboku Radiojournalu v Moravsk Ostrav. Hned od zatku u toho byl tak nov rozhlasov orchestr. Dvanct muzikant s kapelnkem Bohuslavem Tvrdm tehdy po sedm hodin veer sedlo za svmi pulty a ekalo, a skon ptiminutov zprvy. Pot pokraovali ve vysln tyicetiminutovm koncertem zbavn hudby. Samozejm iv, tedy live.

"U od potku existence mla ostravsk poboka Radiojournalu k dispozici pomrn modern vysla ve Svinov, problmem ale bylo studio. Sdlilo toti v bval hasisk zbrojnici na Denisov, dnes Smetanov nmst. Studio bylo tehdy souasn zkuebnou, orchestitm i hlasatelnou s problematickou akustikou," ekl Daniel Martnek z marketingovho oddlen Ro v Ostrav a dodal, e tyto problmy se podailo vyeit ve tictch letech, kdy se rozhlas pesthoval na meralovu ulici, kde sdl dodnes.

"Tehdy vybudovan hudebn studio bylo podle pamtnk nejlep v celm eskoslovenskm rozhlase, a to i dky takzvan akustick omtce, kter zde byla pouita v eskoslovensku vbec poprv," doplnil Martnek. Od roku 1933 se postupn ustavovala programov oddlen - hudebn, pednkov, reportn, literrn dramatick, pro dti a mlde.


Nacistick okupace

Ostravsk rozhlas proil spolen se svmi posluchai dobr i zl. Po rozkvtu a profesionalizaci ve tictch letech pila tvrd rna, kterou byla okupace. Doklad o vysln bhem nacistick okupace v letech 1939 a 1945 je minimum, v kadm ppad to ale bylo obdob tvrd cenzury. Zatkem dubna 1945 nacist peruili vysln a zniili velkou st technickho vybaven rozhlasu. Ostravsk rozhlas se znovu ozval z teru 11. kvtna 1945 z provizornho pracovit a od 15. jna tho roku u vyslal opt ze sv budovy na meralov ulici.


Rok 1968 a normalizace

Dalm pelomovm bodem v existenci ostravskho rozhlasu byly udlosti roku 1968 a dal okupace. " Tragdii ale pedchzela skvl lta. Ostravt autoi a interpreti se vznamn prosazovali i v celosttnm mtku. Nejen zdej hudebn produkce, ale tak dla literrn dramatick redakce se stvala pojmem. Byla to lta, kdy s Ostravskm rozhlasovm orchestrem pod vedenm Pavla Staka nahrvali ve zdejm studiu sv prvn hity Marie Rottrov, Hana Zagorov, Pavel Novk a ada dalch. Zde tak vznikly prvn, pozdji tolik proslaven nahrvky Karla Kryla," vyjmenoval Martnek.

Do historie vstoupilo osm dn ostravskho rozhlasu na zatku okupace v roce 1968. Od 21. do 28. srpna vyslal ostravsk rozhlas necenzurovan a pravdiv informace o tom, co se tehdy dlo. Prvn rann hlen 21. srpna 1968 uvdl herec Lubor Toko. Do "srpnovho" vysln se tak naplno zapojila tehdej redaktorka a programov vedouc stanice Jarmila Koblkov a cel ada dalch, vetn externch spolupracovnk rozhlasu. Nsledky pro n byly krut. Tm osmdest procent programovch pracovnk muselo svj rozhlas za normalizace opustit. Nkte z nich se do rozhlasu vrtili po roce 1989. Ekonomick dvody, ale tak zcela nov situace na hudebnm trhu vedly v devadestch letech k zniku Ostravskho rozhlasovho orchestru.


Souasnost

V souasn dob se esk rozhlas Ostrava podl na nejvznamnjch kulturnch akcch a udlostech v Moravskoslezskm kraji. Pravideln nat nebo pen iv, napklad koncerty z Jankova mje nebo Beethovenova Hradce, mapuje dn na folklorn scn, vnuje se i folku, dechov hudb a dalm nrm. V publicistickch a zbavnch poadech se pedstavuj osobnosti regionu, zpravodajstv mapuje dn v kraji.


Zdroj: Marie Stypkov, Moravskoslezsk denk, 16.6.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
22/06 Vysln v psmu VKV - OIRT v Polsku ukoneno
22/06 Kam smeruje TV trh?
21/06 Cestujc na Ruzyni mohou ode dneka sledovat letitn vysln
21/06 STV a SRo najdveryhodnejmi mdiami
20/06 Ztra zahajuje vysln nov rakousk stanice Puls TV

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!