satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
tvrtek 18.11.2004 - 23:24:59 online 3 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 377 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie vera
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004 vera
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz
15. vro Sametov revoluce na obrazovce esk televize
LinuxExpo 2005 pin vznamn zmny
Zo zasadnutia RVR
HBO pripravuje nov filmov kanl

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Stanice a vyslae
Prepojenie siet: Jedinm monm rieenm je konen rozhodnutie predsedu T SR
Autor: R.Vavro, T SR, e-mail: Pidan: 20.07.2004

Asocicia telekomunikanch opertorov (ATO) verejne vyzvala Telekomunikan rad SR (T SR), Slovak Telecom (ST) a alternatvnych opertorov (AO), aby spolone zasadli k rokovaciemu stolu, odloili spory vzniknut v minulosti a vyrieili poda ATO patov situciu ohadom zmlv o prepojen. T SR upozoruje, e spolon rokovania medzi ST a AO za asti T SR trvali niekoko mesiacov a priniesli len mal stupky zo strany ST. Jedinm monm rieenm je rozhodnutie predsedu T SR, ktor bu potvrd alebo zmen rozhodnutie TU SR vo veci prepojenia siet.

T SR v polovici februra vyzval ST a ATO, aby zaali rokovania o prepojen siet. Vzhadom na to, e v krtkej dobe nedolo k prepojeniu siet, rad vstpil do prebiehajcich rokovan medzi opertormi. Prv rokovania sa konali s kadm opertorom zvlášť a nsledne sa konali rokovania medzi alternatvnym opertorom a Slovak Telcomom za asti T SR. Poas rokovan bolo dohodnutch niekoko kompromisnch rieen, ale napriek tomu dohody podpsan neboli a preto rad z vlastnho podnetu zaal sprvne konanie vo veci urenia podrobnch technickch a prevdzkovch podmienok prepojenia a metodiky vpotu ceny alebo podielu na vnosoch za prepojenie. T SR vnma vzvu ATO na spolon rokovania len ako lacn populistick krok zo strany pna Ondrovia, uviedol Ing. Milan Luknr, predseda T SR. Telefonicky som kontaktoval dvoch zstupcov opertorov - lenov ATO, ktorch sa problematika dotka a tto vyjadrili svoj neshlas s vzvou na spolon rokovanie, doplnil Luknr.

Da 18. jna 2004 T SR zaslal astnkom sprvneho konania svoje rozhodnutie vo veci urenia podrobnch technickch a prevdzkovch podmienok prepojenia a metodiky vpotu ceny. V stanovenom termne podali voi rozhodnutiu opravn prostriedok rozklad spolonosti eTel Slovensko, ST a GTS Slovakia. T SR nsledne oboznmil astnkov konania s podanmi rozkladmi. O opravnom prostriedku voi rozhodnutiu radu rozhodne predseda T SR. Rozhodnutie predsedu bude konen, i ke preskmaten Najvym sdom SR.

T SR listom zo 4. mja oznmil spolonostiam eTel Slovensko s.r.o., GlobalTel Slovakia s.r.o., GTS Slovakia s.r.o. a Slovak Telecom, a.s., e zana z vlastnho podnetu sprvne konanie vo veci urenia podrobnch technickch a prevdzkovch podmienok prepojenia a metodiky vpotu ceny alebo podielu na vnosoch za prepojenie a ako astnci konania maj v slade so sprvnym poriadkom prvo vyjadri sa k veci, navrhova dkazy a ich prpadn doplnenie. Sprvne konanie bolo neskr rozren o alieho astnka konania spolonos Dial Telecom, a.s.


V Bratislave 19. jla 2004, Roman Vavro, hovorca T SR


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
20/07 T SR uloil ST a GTS povinnos prepoji sa poda nm urench podmienok
20/07 Vzva na spolon rokovanie
16/07 Jihoamerick FOTBAL na krtkch vlnch
16/07 Osud dlouh vlny eskho rozhlasu je stle nejist
15/07 Televizn v Ostankino vera, dnes, ztra . 2.st

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!