satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Ptek 19.11.2004 - 13:04:54 online 9 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 378 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
"Andl v Americe" startuj na HBO dnes
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje dnes
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz
15. vro Sametov revoluce na obrazovce esk televize
LinuxExpo 2005 pin vznamn zmny

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: DVB-T
U na podzim vyzkoume digitln televizn vysln
Autor: J.Novotn, Prvo, e-mail: Pidan: 28.07.2004


Vkonn editel eskho Telecomu Roman Stupka poskytl redaktorovi denku Prvo rozhovor o plnech sv firmy na sputn pilotnho projektu digitlnho terestrickho vysln v R:


J.Novotn - Prvo: esk telekomunikan ad (T) te pidlil eskmu Telecomu kmitoty potebn pro en digitlnho televiznho vysln. Pro jste o n dali?

R.Stupka - Tc: Digitln televizi vnmme jako strategick projekt, kter doke podstatnm zpsobem zvit hodnotu eskho Telecomu. D nm to monost propojit nynj infrastrukturu provozovatele pevn telefonn a datov st s digitlnm vyslnm, co je vtan i pro chystanou privatizaci Telecomu. V souasn dob mme povoleno experimentln digitln vysln, kter zahjme v Praze a Brn letos na podzim. A jakmile si vechny nleitosti dkladn odzkoume, pejdeme na digitln vysln v plnm rozsahu.


Zapojte do pilotnho projektu i domcnosti, nebo pjde jen o ovovn st?

Bude to zameno na konkrtn uivatele. Chceme si ovit, jak maj domcnosti o digitln televizi zjem. Nasmlouvn mme penos program T 1 a 2, i ka.


Jak jsou vhody digitln televize ve srovnn s analogovou?

Hlavnm benefitem pro normlnho televiznho divka bude skutenost, e zadarmo dostane vrazn vt poet program, ne me prostednictvm televizn antny sledovat v souasn dob, kdy m v R k dispozici tyi celoplon kanly. Digitln trh mu jich umon pijmat deset a dvanct. Pro st divk to bude znamenat i zlepen pjmu, tedy kvality obrazu a zvuku.


Ministr informatiky Vladimr Mlyn se u dve vyjdil, e naostro by komern nabdka digitln televize mla v esk republice odstartovat ji koncem letonho roku. Povaujete to za reln?

Jde o termn, kter nen v rukou Telecomu ani eskch radiokomunikac. Pod toti chyb zkon o elektronickch komunikacch. A protoe vlda Vladimra pidly kon, lze sotva oekvat, e tento zsadn zkon nabude innosti dve ne v ptm roce.

Rozvoj digitlnho vysln pak bude nutn souviset s tm, jak budou postupn vypnny analogov vyslae a uvolovna dal frekvenn psma pro tvorbu programovch multiplex. Domnvm se tedy, e s komern nabdkou digitln televize je reln zat v prbhu prvnho pololet 2005. Zdaleka se vak v ptm roce nebude moci hovoit o jejm masvnm rozen.


Podit si digitln televizor nebude lacinou zleitost, vdy jeho cena peshne hranici ticeti tisc korun. Spousta lid m pitom doma hned nkolik televizor. Budou je muset po pechodu na digitln vysln vechny vyhodit?

Samozejm ne. Posta, kdy si k analogovmu televizoru pod tzv. set top box, jeho cena se v zahrani pohybuje podle kvality pstroje od edesti do sto eur. Po rozen digitln televize by ale ml bt set top box u ns k mn za mn ne 1500 korun, co je pro bn domcnosti pijateln. Umon jim plnohodnotn vyuvat vech monost digitlnho vysln.


Digitln televizory pr uivateli poskytnou i doplkov sluby. Napklad sledovn videofilm podle vlastnho vbru, pjem e-mail a krtkch textovch zprv SMS...

Jak bude v budoucnu domc televizn pijma vypadat, je dnes ve hvzdch. Vrobci maj velk ambice ve zmnnch doplkovch slubch. V tuto chvli jde ale i v ppad digitlnch televizor stle jet o klasick pstroje.


Digitln s buduj i esk radiokomunikace. Pustte se s nimi do soupeen?

esk radiokomunikace u nam konkurentem jsou. Zhruba dva roky jim konkurujeme v penosu analogovho signlu, kter zprostedkovvme pro eskou televizi. Na ambic vak nen jen soupeen na trhu. V digitln televizi vidme velmi zajmav obchodn potencil.


Je vm jist znm nvrh zkona o elektronickch komunikacch, kter vypracovalo ministerstvo informatiky. Lze ho povaovat za pijateln?

Posledn nvrh tohoto zkona, tak, jak proel legislativn radou vldy, umouje, aby se trh televiznho i rozhlasovho digitlnho vysln v R skuten rozvinul. Regulaci technickch zleitost a infrastruktury ponechv v rukou eskho telekomunikanho adu a naopak obsahov zleitosti na Rad pro rozhlasov a televizn vysln. Pokud zkon zstane zhruba v tomto znn, d rozumn rmec pro vechny investory na trhu.


Jak bude pokryt zem republiky digitlnm signlem?

Zpotku to budou spe lokality s velkm osdlenm. esk Telecom je vak u v tuto chvli schopen pokrt 53 procent populace R.


Kdy bude v esku analogov vysln televize a rozhlasu zcela nahrazeno digitlnm? Zatmco Mlyn odhaduje, e a po roce 2010, pedseda T David Stdnk tvrd, e by se tak mohlo stt ji v roce 2008...

J to povauji za hdn z kilov koule. Termn ukonen analogovho vysln bude toti zviset na ad faktor. Na legislativnm prosted, dalm vvoji technologi, cen televiznch pijma i set top box. Rok 2008 je proto hodn ambicizn a optimistick datum.


Nezaostv R v tto oblasti za svtem?

Rozen digitln televize je do znan mry podmnno stavem ekonomickho rozvoje dan zem i legislativnm prostedm. Avak i ve vysplch zpadnch zemch se digitln televize jet nezbavila dtskch plenek. Dochz tam k postupnmu nbhu. esk republika m sice urit zpodn za Nmeckem i Velkou Britni, nicmn se domnvm, e ve srovnn napklad s Polskem, Maarskem i Ruskem jsme na tom velice dobe.


Zdroj: Ji Novotn, Prvo, 27.7.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
25/07 Eurpsky digitlny trh bude rs
13/07 Towercast prezentuje mobiln rozhlas DVB-T
02/07 Frekvencie na digitlne vysielanie zskaj TELECOM CORP. a Slovak Telecom
02/07 Skupina GES neuspla v souti na digitln vysln na Slovensku
30/06 DVB-T v Itlii

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!