satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 20.11.2004 - 19:43:17 online 5 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 378 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy dnes
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004 vera
"Andl v Americe" startuj na HBO vera
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje vera
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Stanice a vyslae
Obrt se k stavnmu soudu?
Autor: Petr Miklk / tvCentrum, e-mail: Pidan: 11.08.2004Pokud nem oban prvo naladit si televizn program jak chce, je to podle jirkovskho starosty poruovn jeho prv a svobod.


Zabrnit vstupovn televize DAKR do vysln televize PRIMA hodl msto Jirkov. Zastupitel proto u ped asem schvlili zzen vlastnho vyslae a jeho umstn na zmku erven Hrdek. Ukzalo se vak, e vc zejm nebude tak jednoduch.

Navtvili ns zstupci televize DAKR, kte ns upozornili, e existuje rozhodnut Rady pro rozhlasov a televizn vysln, podle n existuje pro ob televize sdlen frekvence, take na povinnost je umonit DAKRu vstup do vysln," ekl starosta Jirkova Filip kapa, ale jak dodal, nesouhlas s tm. Pokud je nkdo vlastnkem vyslae, m podle m prvo pijmat, co chce."

Na zklad informac, kter Jirkovt dostali od pedstavitel televize DAKR, rada msta rozhodla pozastavit realizaci u schvlenho nkupu a instalace vyslae, a msto se hodl obrtit na dal instituce. Jak starosta kapa upesnil, v prvn ad to budou zkonodrci, protoe v Rad pro rozhlasov a televizn vysln sed i poslanci. "Pokud to bude nutn, obrtme se teba i na stavn soud esk republiky. Oban m mt monost naladit si jakkoli televizn program, a kdy mu je v tom brnno, je to podle m poruovn Listiny zkladnch lidskch prv a svobod."

Zeptali jsme se na nzor tak pedstavitele televize DAKR. Dalibor Kremlika je jeden ze spolumajitel spolenosti. A se pan starosta klidn obrt na soud, my to jen pivtme," okomentoval kapovu nelibost Kremlika. Neuvdomil si toti nkolik zkladnch vc. Spolenost Premira, z n vznikla pozdji PRIMA, sdl spolen kmitoet s regionlnmi televizemi. To, e nkdo vlastn vysla, jet neznamen, e m licenci a me ovlivovat, co se na danm kmitotu bude vyslat." Kremlika zdraznil, e z tchto dvod je pro n nepijateln nechvat pekrvat jejich vysln.

V dnm ppad to tak nenechme. U jsme se obrtili na Radu pro rozhlasov a televizn vysln." Zvrem D. Kremlika podotkl, e postup Jirkovskch zejm vyplynul z domnnky, e se jim poda svj zmr prosadit. Pokud jednali s televiz PRIMA, ta je v tomto domnn nechala. Ale pan starosta si asi neuvdomil, e kdy maj na jeden kmitoet licenci dva subjekty, neme jednat jen s jednm z nich, ale s obma."


Zdroj: Denk Chomutovska, 7.8.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
10/08 Lid upednostuj televizn zpravodajstv ped tiskem
10/08 Leteck informace na Teletextu T1
09/08 STV ak na jese boj o 600 milinov
09/08 V Irku byla uzavena poboka televize Al-Dazry
03/08 Uvatelia sa mu vyjadri k navrhovanmu zrueniu povinnost pre ST

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!