satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Pondl 22.11.2004 - 05:36:22 online jenom VY pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 381 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004
"Andl v Americe" startuj na HBO
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Stanice a vyslae
Berlnsk televizn vi bylo ticet pt
Autor: Petr Miklk, tvCentrum, e-mail: Pidan: 11.10.2004


Dne 3. jna 1969, po 53 mscch stavby, uvtala vchodoberlnsk televizn v na Alexandrov nmst sv prvn nvtvnky. Svou velkou vkou 365 metr to byla nejvt nmeck stavba, kterou v Evrop jet i dnes pevyuje pouze moskevsk televizn v.


Po zmn (spoleenskho) systmu bylo nov instalovno antnn zazen, vrchol ve se pozdji zvil o ti metry. Na dominantu msta, kter je v souasnosti vysok 368 metr, se a dosud dostalo vtahem 42,5 milin nvtvnk, aby v pekrsn vce vyhldky mli poitek z nmeckho hlavnho msta. Zatkem jna t. r. v oslavila sv 35. vro.

Historie tohoto elezobetonovho velikna s 26 tisci tunami hmotnosti vlastn zaala ji zatkem padestch let. Ministerstvo pro poty a spoje NDR tenkrt plnovalo stavbu rozhlasov a televizn ve s vkou 130 metr na okraji msta, v Mggelbergenu. Sotva byly na podzim roku 1954 zahjeny stavebn prce, musely bt o nkolik mlo msc pozdji zase zastaveny. Na okraji pistvacho koridoru k letiti Schnefeld by v ohroovala leteckou dopravu. I druh msto lidov park Friedrichshain bylo zaloeno ad akta.

ance pro televizn v na Alexandrov nmst se nabzela o nco pozdji spe nhodou, ne byl zamtnut pln pro vldn vkov dm a bylo teba vyplnit mezeru. Kdy, jak a kde se tato mylenka zrodila, v korunovat kulovitou st, je zahaleno tajemstvm. Prvn nvrh byl od architekta Hermanna Henselmanna, kter ji v roce 1959 chtl umstit na v signl" kulovitou st. Otzka autorstv je vak a do dnen doby sporn. Rovn nen zarueno, zda se Ulbricht opravdu zlobil na svteln k, kter vznikl na kulovit sti ve pi slunenm svitu. Mnoh tyto udlosti jsou pokldny za legendy (po zmn spoleenskho systmu).

Obyvatelm nmeckho hlavnho msta a jeho nvtvnkm je to dnes jedno, zda byla kdysi televizn v socialistickou vkovou dominantou" v rozdlenm Berln: v pat k nejoblbenjm pamtihodnostem, i kdy zpadoberlnsk vyslac v je v celm Nmecku asi znmj. Nkolikahodinov fronta se ped nvtvou ve mus stt u jen zdka. Na neptomnost nvtvnk si pesto provozovatel neme stovat.


A oni tuto impozantn stavbu preferuj. Pitom se podla vyhldky a kavrny ve vce 203, pop. 207 metr, prezentuj se vm potebnm a se zvltnm armem. Z dvodu pamtkov ochrany zstv zachovn styl 60-tch let. Dnen vtahy jsou ovem tak jen o dv vteiny rychlej ne ty pvodn, uraz cestu dlouhou 204 metr za 38 vtein.

Sanace tkajc se televizn ve zaala v roce 1991. Vechna vyslac a protiporn zazen, vtahy, vtrn a klimatizace a veker zsobovn elektrickm proudem bylo modernizovno. Vechny kabely od pat a po vrchol ve jsou nov. Jej mimodn vka byla dosaena pi stavebnch pracch v lt roku 1997, kdy byla vymnna tetina vrcholu ve, dlky 115 metr. Deutsche Telekom vynaloil na sanaci vce ne 50 milin Euro. V souasnosti je vyslno 29 televiznch, 17 rozhlasovch (VKV) a 25 digitlnch program.


www.digitalfernsehen.de, [js], (ddp), 1.10.2004, voln upraveno a zkrceno


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
11/10 Skupina J&T plnuje vybudova v R obdobn projekt akm je televzia TA3
01/10 Kreativn editelka TV Prima byla uvedena do funkce
30/09 spch webov prezentace T
30/09 STV potrebuje na 10 % pvodnej tvorby 300 mil. Sk
29/09 STV plne oddel Jednotku od Dvojky

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!