satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Pondl 22.11.2004 - 21:52:13 online 3 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 383 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004
"Andl v Americe" startuj na HBO
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Program
Sobotn ern hodinka na esk televizi
Autor: vhr, e-mail: Pidan: 26.01.2003

Verej (25.1.2003) veern potemnl obrazovka na na veejnoprvn televizi nesignalizovala stvku odbor na Kavch horch, ale problm s modulac na satelitn distribuci Czechlinku. Bohuel se tak naplno ukzalo, jak je tento systm zraniteln a e je teba urychlen dokonit vstavbu pozemn datov distribun trasy.

V nedvn minulosti se signl na terestrick televizn vyslae dostval po metalickm veden, pozdji po radioreleovch trasch. Tak byla zabezpeena zkladn s, piem dal vyslae a vykrvae se balovaly signlem od tch zkladnch. Od roku 1997 se pak zaal postupn k distribuci vyuvat satelitn signl, nejprve z druice DFS Kopernikus, pozdji Eutelsatu II FM4 a od 17. dubna 2001 ze satelitu Eurobird 1. Tento komunikan satelit je umstn na pozici 28,5 stup vchodn, paket digitlnch televiz a rdi nese oznaen Czechlink a je penen z transponderu F3 na pidlen frekvenci 12,607 GHz, s horizontln polarizac, rychlost datovho toku SR 27500 a protokolem chybov korekce FEC 3/4.

V souasn dob jsou pozemn vyslae v R napjen prv tmto satelitnm signlem. Nutno vak pedeslat, e esk televize buduje ve spoluprci s Telecomem nov velkokapacitn penosov linky pro distribuci signlu na terestrln vyslae, kter budou tvoit hlavn distribun trasu. Po jejm zprovoznn se bude satelitn en vyuvat jako zlon, sekundrn distribuce a jako zdroj signlu pro zahranin ambasdy a ppadn dal vldn pracovit i nap. nae vojensk jednotky v Evrop.

Jak jsme vidli tuto sobotu, je ale satelitn distribuce dosti zraniteln a me dojt k peruen vysln i na dlouh destky minut. Nemme v na redakci v dob psan tohoto pspvku (krtce po plnoci ze soboty na nedli, tedy jen nkolik hodin pot) vyjden technik i odpovdnch initel z Kavch hor, ale podle pspvk len konference eskoslovenskho DX klubu a naich ten jsme si udlali urit sudek, co se vlastn stalo. Problmy nastaly 25.1. asi tvrt hodiny ped devtou veern, kdy dolo k vpadku obrazu i zvuku na stanicch T1, T2 a Prima na ad pozemnch vysla a na satelitnm paketu Czechlink. Zejm dolo k vpadku modulace z Czechlinku, piem obslun data, vetn teletextu ze satelitu pichzela, a tak nedolo k automatickmu nouzovmu pepnut pozemnch vysla na dosavadn terestrick radioreleov trasy. Pouze tam, kde bylo mon run obsluhou zareagovat, byl signl tmto zpsobem obnoven. Mme informace o vpadku signlu z Brna, Barviovy ul., z Praddu, Tlust hory u Zlna, Holkovic u Ostravy a dalch mst, zatmco prask ikovsk v vyslala. ernou obrazovku vak mli i divci v kabelov sti UPC v Praze (a mon i v dalch mstech), kter t bere signl z Czechlinku. Distribuce signlu pro rozhlasov stanice v paketu Czechlink peruena nebyla.

Zhruba ti minuty po jednadvact hodin naskoil signl televize Prima, veejnoprvn televizi se vak podailo zprovoznit a ve ti tvrt na deset. Na to, e se jednalo o prime time, byl vpadek pomrn dlouh. Odmysleme si, jak naskoily kole editeli nejsledovanj komern televize, ale pouvaujme o tom, jak zabrnit podobnm problmm do budoucna. Pokud to vbec jde pln vylouit. Podobn problm u toti v minulosti nastal, kdy se podailo nechtnm patnm zsahem do software vyadit signl pro veejnoprvn rozhlas a ze satelitu a nsledn pak na pozemnch vyslach byl pak en jen zvukov doprovod televize Prima. Nkter zaruen zdroje pak udvaly, e pro odbornky z holandskho Philipsu muselo vystartovat speciln letadlo, aby se tato vc co nejrychleji vyeila.

Vzhledem k tomu, e je ale esk televize naklonna trendu rozvoje pozemnho digitlnho vysln a letos dokon s velkokapacitnch datovch linek, nemly by se snad takov zvady v budoucnu astji vyskytovat. Kdy u techniky samozejm me dojt k porue, mnohem hor ale je, kdy se msto doasn ern obrazovky objev titulek o peruen vysln z dvod, kter nemaj s technickmi problmy vbec nic spolenho.


poet koment k tomuto lnku: 6

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
15/01 Placen koncesionskch poplatk se vztahuje i na PC a mobily?

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
zodpovdnost

27.01.2003 - 18:51 Jirkas
Nejlep je ten fakt, e to nebude ani na koho svst, protoe generln editel T je odvolan a nov zatm nen.
pred CL

27.01.2003 - 10:09 mc
Autor tu pe o metalickch vedeniach tie sa pouvali tak v 50 rokoch. Odvtedy existuje vcelku hust sie rdiovch trs v psmach 4,6,7 a 8 GHz jak analgovch tak digitlnych (34, 155 a 625 Mbit/s). Mimochodom Ra uvdzaj, e maj vybudovan sie na bze optickch kblov ku vetkm vekm vysielaom, len teraz neviem i naozaj funguje ...
terestrick st

27.01.2003 - 08:26 Ji
J ml dojem, e retranslan stexistuje, jinak nevm, jak se penely signly ped rokem 1997, kdy jet neexistoval Czech-link.
Co je na tom nejsmutnj

27.01.2003 - 08:09
A web www.parabola.cz minul tden upozoroval na pote Czechlinku, peruen mne nepekvapilo. K zvad me dojt teba v samotn budov T. Smutn ale je to, e esk televize se tv jakoby nic, v Praze signl byl, tak co. Stailo peci uveejnit malou teletextovou zprvu s omluvou. Dobudovn st - penze, to je vc druh. Slunost je vdy na prvnm mst!
pro autora lnku:

26.01.2003 - 18:03 anonym
Kdyby CZECHLINK vyslal stejn jako vechny ostatn a NORMLN TV stanice (ARD, ZDF, ORF a dal), tak nemuselo k dnmu vpadku dojt. Tady se nejedn o zranitelnost DVB-S, ale hrub lendrinstv ze strany nkterch pracovnk. Dle je vidt, e jakkoliv experimentovn se nevyplc - kdy to fungovalo bezproblm dote, tak mus i nadle. U vcekrt dolo ze strany CL k jakmsi podivnm pokusm, na kter vdy doplatil jenom divk - jednou to byla nutnost upgrade CW modulu, podruh zase znovunaladn pijmae atd. Mon, e vysvtlen je jednoduch: je asi poteba proinvestovat penze v terestrilnm pokryt, a tak se hled zpsob, jak to co nejvrohodnji obhjit. A k tomu se kad porucha u DVB-S nesmrn hod...
Pozemne digitalne trasy

26.01.2003 - 13:11 Robert
Nedavno som cital, ze Ceske radiokomunikacie zacali sirit signal TV Nova na jednotlive vysielace pozemnymi trasami. Ak uz investovali do takejto siete, nezabezpecili si dostatocnu kapacitu na sirenie aj dalsich TV programov? Ako sa tieto veci vlastne maju?
Celkov poet koment: 6 / zobrazuj se: 1 ... 6

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!