satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
tvrtek 11.11.2004 - 12:33:49 online 8 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 358 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
UPC uvdza nov antispamov slubu pre pouvateov chello dnes
Eurosport zvyuje technick dosah v nmeckm DVB-T dnes
Nmstko - letos zatm nejvyhledvanj dramatick seril T1 dnes
MAG MEDIA 99, nov reklamn zstupce Galaxie sport dnes
Letem svtem m vce prvodc
Sledovanost voleb v nabdce esk televize
SUPPORT LESBIENS - pirtsk narozeniny Radia 1
Mezinrodn festival film o vd, technice a umn TECHFILM 2004
Vberov konanie na zabezpeenie pozemskho digitlneho TV vysielania
Povolebn diskusn poad Otzky 7. listopadu 2004

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Technika
esk televize mn zpsob odbavovn audia
Autor: vhr, e-mail: Pidan: 14.03.2003

Od tohoto tdne pechz esk televize na nov zpsob odbavovn doprovodnho zvuku vech svch poad, vyslanch na prvnm i druhm programu. Nepetritm vyslnm plnho a pseudo sterea se zlep i obsluha satelitnch receiver, pijmajc signl T z Czechlinku, bez nutnosti dodatenho pepnn audio pedvoleb v menu receiver.


esk televize pipravovala sputn tohoto systmu na kvten tohoto roku, jak jsme se vak dozvdli pmo z Kavch hor, dolo k testovacmu provozu ji v prbhu tohoto pracovnho tdne. Naven nov vyrobench, ji pln stereofonnch program umonilo termn posunout takka o dva msce.

O co se jedn. Dosud se vyslal doprovodn zvuk k obma programm esk veejnoprvn televize jako dv podnosn, tedy dva pry audia, mezi ktermi se dalo pomoc menu digitlnho receiveru, poppad televiznho pijmae pepnat.

Pokud se vyslal stereofonn poad, byl na prvnm pru stereofonn doprovod v levm kanle lev, v pravm kanle prav stereo signl. Pi vysln nkterch reklam, pedl a starch poad byl vysln v levm i v pravm kanlu stejn monofonn signl.

Potud by nic pi pjmu nevadilo. Problm vak nastal, pokud byl vysln poad i film v pvodnm znn, tedy souasn se vyslal esk i originln zvuk. V takovm ppad byl na tomto prvnm pru smchan zvukov doprovod v levm kanle esk dabovan monofononn signl a v pravm kanle originln doprovod poadu v ciz ei.

Na druh podnosn byl penen esk mono zvukov doprovod, prav kanl byl bez signlu.

Pi zapojen receiveru pes konektor SCART do televiznho pijmae, externho audio receiveru i videa tedy bylo nutn v takovm ppad run pepnout ze sterea na nucen mono levho kanlu, pokud jsme samozejm poadovali jen dabing v na matetin. Anebo jet byla monost pepnut na pr druh podnosn, ale zde byla vyslna opt jen monofonn informace v levm kanle.

Toto u dnes neplat. Na Kavch horch si uvdomili, e pro snadnj a bezproblmov pjem esk televize z digitlnho paketu Czechlink, ppadn i z paketu DVB-T by prospla zmna v systmu odbavovn audia. Takov, kdy je na prvn podnosn penen trvale stereo signl, v ppad, e se jedn o monofonn poad, bude v levm i pravm kanlu vysln stejn monofonn signl, tedy pseudo stereo.

V ppad dulnho vysln bude na prvn podnosn vysln esk dabbing a to stereo, pokud je natoen, poppad pseudo stereo, tedy dva stejn mono signly v obou kanlech souasn. Pro divka se tedy nemus nic pi pjmu takovho poadu pepnat i nastavovat, tak reprodukce, ppadn nahrvka na videorekordr ji bude bez mixu, pouze v etin.

Originln zvuk pak bude penen na druh podnosn, bude se tedy muset run pepnat v menu satelitnho receiveru. To si ale kad divk, chtje se zdokonalit v cizm jazyce, bez problm sm na zatku vysln takovho poadu jednodue nastav.

Pro pepnn dualnho vysln pi pozemnm pjmu z analogovch terestrickch vysla se nic nemn, dc signl je nadle odbavovn tak, aby si divk na svm televiznm pijmai mohl vybrat mezi dabingem a originlnm zvukem.

Dal dotaz redakce k audio odbavovn program T smoval k vysln poad v systmu Dolby Pro Logic. V souasn dob je ji vtina novch film a tematickch poad vyrobena v novch formtech Dolby Digital 2.0 a 5.1. - bohuel v ppad souasnho penosu lze ze stereofonnho signlu dekdovat pouze Dolby Surround (pedn stereo a jeden efektov kanl mono do obou zadnch pr reproduktor). Teprve do budoucna se uvauje o monm vysln pln digitln audio informace z paket DVB-T, poppad Czechlinku, samozejm bude nutn mt set top box s digitlnm audio vstupem a hifi sestavu i domc kino s dekodrem Dolby Digital. Dnes je vak jet pedasn mluvit o njakm konkrtnm termnu.

A posledn dotaz na redakce smoval k problmm s pepnnm, respektive dekdovnm dekodr CryptoWorks po zmn vysln v Czechlinku z volnho (free to air) vysln na kdovan. O tchto problmech, kter se vyskytuj jen u nkterch konkrtnch zazench, v T vd a hledaj monosti een.

Na zvr nezbv, ne ocenit eskou televizi za jej zmnu systmu odbavovn audia, kter nm usnadn obsluhu pijmacho zazen a tak podkovat za jej informace a pravidelnou komunikaci s nam webem.


poet koment k tomuto lnku: 2

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
21/02 Nov set-top-box DVB-T Fuba ODE 340

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
Mj pspvek

26.03.2003 - 21:32 MONO
SOUHLAS!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stereo

14.03.2003 - 19:12
Teda fakt, to jsou pokroky v dob Dolby Digitl. Opravdu je vidt, e se v T nikdo neflk. EPG slibuji od samho potku vysln, dneska ho m kad i ekonomicky slab stanice. A pnov vymysleli jak automatizovat stereo??? Hmmm hluboce se klanm, myslel jsem, e jsme 10 let za zpadem, ale vypad to, e jsme 40-50 let za opicema...
Celkov poet koment: 2 / zobrazuj se: 1 ... 2

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!