satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 13.11.2004 - 16:02:36 online 4 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 362 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
TV Prima spout od 21.11.virtuln studio pro sv zpravodajsk poady vera
Zpravodajstv televize Prima ve virtulnm studiu od nedle 21.11.2004 vera
Reakce T na verej interwiev BBC
UPC uvdza nov antispamov slubu pre pouvateov chello
Eurosport zvyuje technick dosah v nmeckm DVB-T
Nmstko - letos zatm nejvyhledvanj dramatick seril T1
MAG MEDIA 99, nov reklamn zstupce Galaxie sport
Letem svtem m vce prvodc
Sledovanost voleb v nabdce esk televize
SUPPORT LESBIENS - pirtsk narozeniny Radia 1

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Program
Quo vadis, Slovensk televzia?
Autor: vhr, e-mail: Pidan: 15.06.2003

Hromadn propoutn ve Slovensk televizi skonilo. Jej brny minul msc opustila vce ne polovina zamstnanc. Podle stednho editele Richarda Rybnka bude v z obnovena peruen vroba program, i nadle ji ale bude dit krizov management. V jnu se STV dokonce vysthuje z mrakodrapu v Mlnsk dolin, ze satelitu je zatm jist jen STV1 a to jen pro koncesione.


Prvn st reformy v STV, kter se tkala hromadnho propoutn, povauji za skonenou, oznmil Rybnek. editel, kter nastoupil do funkce na potku roku, propustil kvli patn finann situaci v televizi a narstajcm milionovm dluhm piblin 1100 z 2000 zamstnanc, a to i navzdory protestm odbor. Rybnek oznail prbh propoutn za kultivovan, nevylouil ani, e s nktermi bvalmi zamstnanci bude STV v budoucnosti spolupracovat.

Spustili jsme druhou st reformy a v tto chvli jsme ve stdiu zvrench pprav program na kanlech STV1 a STV2, uvedl f televize. S pmm obnovenm vroby program, kterou Rybnek pozastavil, se zane ve druh polovin z. Tyto relace by se na obrazovkch mly objevit od potku ptho roku, kdy se v STV zane uplatovat nov programov struktura, dodal.

Nov editel pevzal veden v STV po odvoln svho pedchdce Milana Materka; situaci po nstupu Rybnek oznail za katastrofln. Doslova se podle nj rozpad archiv televize, STV pr v minulosti pltvala prostedky, zamstnvala lidi, kter vbec nepotebovala, je doslova zavalena dluhy rznm firmm a smlouvy s nktermi z nich byly pro televizi velmi nevhodn.

sporn opaten bude krizov management uplatovat i nadle a televize se v jnu dokonce vysthuje ze znmho mrakodrapu v mstsk sti Mlynsk dolina. Zamstnanci budou kvli vysokm nkladm na drbu budovy obvat okoln domy, kter STV rovn spravuje.

Krizov zen by podle fa televize mlo fungovat a do bezna roku 2004, co by mlo znamenat, e vechna zsadn rozhodnut by ml uinit on sm, ppadn jeho statutrn zstupce Marcel Para.

Za prvn tvrtlet jsme zaznamenali ztrtu 38 milion korun. V dubnu jsme doshli zisku 27 milion, co byl prvn ziskov msc, zhodnotil vsledky spornch opaten Para, podle nho pozitivn trend v hospodaen pokrauje. Televize podle Pary kvli zmnm ve vysln potala se snenm pjm z reklamy, jej objem pr ale neklesl tak vrazn, jak veden pedpokldalo. Proputn zamstnanc pinese podle statutrnho zstupce jen na mzdch sporu 23 milion. Televize ale bude muset tak investovat a mus vymnit v nejblim pl roce vechny informan systmy.

Masov propoutn zamstnanc bude stt piblin tvrt miliardy korun kvli odstupnmu; sporn opaten vak maj u letos uetit skoro 224 milion, co pedstavuje tm tetinu ronch nklad stanice.

STV je zadluen ji od rozdlen eskoslovensk televize a nyn dlu rznm firmm a institucm tm 700 milion slovenskch korun, a to navzdory miliardov dotaci od sttu v poslednch dvou letech.


Z historie televiznho vysln na Slovensku:

3. 11. 1956 Zatek vysln TV na Slovensku, vznik Televiznho studia Bratislava

25. 2. 1962 Zatek vysln Televiznho studia Koice

29. 1. 1966 Vznik krajsk redakce v Bansk Bystrici (od roku 1991 Televizn studio Bansk Bystrica)

nor 1970 Prvn barevn televizn penos sT z MS v lyovn ve Vysokch Tatrch

kvten 1970 Zatek vysln 2. programu

z 1971 1. ronk Mezinrodnho televiznho festivalu pro dti mlde - Cena Dunaje (Prix Danube)

kvten 1973 Pravideln barevn televizn vysln na 2. programu (STV)

kvten 1975 Pravideln barevn televizn vysln na 1. programu (sT)

6. 6. 1991 Zatek vysln 3. programu Televzna antna 3 (TA 3)

1. 7. 1991 Zkon o Slovenskej televzii

1. 1. 1993 Vznik samostatn Slovensk republiky. Slovensk televize vysl na dvou okruzch STV1 a STV2 pro cel zem Slovenska

ervenec 1993 Zkon o opatreniach v oblasti rozhlasovho a televzneho vysielania - kterm se vytvej zkonn pedpoklady pro duln systm

8. 8. 2002 Sputn testovacho vysln STV2 v paketu Slovak Link na satelitu Eurobird

18. 9. 2002 Zahjen satelitn distribuce STV1 v paketu Slovak Link na satelitu Eurobird

09. 5. 2003 Na zklad dohody provozovatele sluby Slovak Link se Slovenskou televiz zstvaj programy STV nadle uvolnn pro koncov uivatele, vlastnc dekdovac kartu Slovak Link. Pjem program STV1 a STV2 je ve smyslu tto dohody vzan na placen koncesionskch poplatk. Program STV2 bude vyslan zkuebn, to znamen, e se mohou prbhu vysln mnit parametry, zejmna penosov rychlost.


Zdroj: -tk-, www.mam.cz, www.slovak-link.sk a www.stv.sk


poet koment k tomuto lnku: 1

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
11/06 Na nvtv v Galaxii sport - 2. st
10/06 Na nvtv v Galaxii sport - 1. st
07/06 Privatizace dnsk TV2 m zelenou
05/06 Jak televize ATVplus zahjila sv vysln
26/05 Teletext T

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
Mj prspevok

16.06.2003 - 11:49 anonym
a odkial ze ma autor taku info, ze ista je len STV1 (myslim na sat) a aj to pre koncesionarov????
Celkov poet koment: 1 / zobrazuj se: 1 ... 1

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!