satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Pondl 08.11.2004 - 03:04:12 online 2 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
26%
Hlasovalo 353 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Vberov konanie na zabezpeenie pozemskho digitlneho TV vysielania vera
Povolebn diskusn poad Otzky 7. listopadu 2004 vera
Michal Souek posl tm modertor TV Prima vera
DVB-T zahajuje v dalch nmeckch regionech
h.i.t. se mn v t-music
TV JOJ zaala digitlne vysielanie pre Koice a okolie
Sting na ku
esk televize na Mezipatrech
Hokejov mistrovstv svta a hzenksk evropsk ampionty na obrazovkch T
Tiskov zprva z 21. zasedn RRTV

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: DVB-T
Digitln rozhlas ance nebo vzdlen budoucnost?
Autor: Petr Miklk, e-mail: Pidan: 23.07.2003

Digitln rozhlas je v Rakousku teprve v zatcch. Za to v Nmecku, kde se T-DAB podporuje z veejnch zdroj, je k dispozici u vce jak 150 program. Ve Velk Britnii je pak celkem 19 celoplonch a asi 10 loklnch program s celkem 85%nm pokrytm.


Digitln rozhlas je v Rakousku v zatcch odbornci diskutuj o zkladech a budoucnosti tto nov techniky.

Vhody digitlnho terestrickho rozhlasovho vysln jsou sice ve srovnn s analogovm vyslnm na VKV zajmav, pesto vvoj digitlnho rozhlasu a dodnes probh bez velkho vlivu na rakousk trh. Koncepn a sten legislativn pprava je ji sice v Rakousku udlna, zatm se ale vvoj zastavil. Pravdpodobnm dvodem je to, e nejsou k dispozici atraktivn digitln rozhlasov pijmae (pp. boxy). Nap. mal a penosn pstroje s rozumnou cenou a v zajmavm proveden. Tak zjem provozovatel programu o budoucnost vysln T-DAB je velmi nepatrn. Digitalizace se ned zcela sladit ani s poadavky rakouskch soukromch rozhlasovch provozovatel. Financovn vstavby st T-DAB v Rakousku se bude eit pozdji, a bude jasn, jak se zajist nvratnost vloench investic. V souasnosti probh experimentln vysln ve Vdni (ti vyslae T-DAB) a dal experiment s dvma vyslai T-DAB je v Tyrolsku v Inntalu. Oba experimenty provd spolenost ORF.

V mezinrodnm srovnn je vvoj DAB rozdln:

Velk Britnie oznmila mru technickho pokryt signlem 85%. Od roku 1995 provozuje samotn spolenost BBC sedm multiplex. Celkem je 19 nrodnch (celoplonch) program a asi 10 loklnch program. Do dnen doby bylo ve Velk Britnii prodno 175 tisc pijma, do konce roku 2003 se oekv 300 tisc prodanch pijma.

V Nmecku se zavdn DAB podporuje z veejnch zdroj, k dispozici je vce jak 150 program. Vdaje od roku 1995 zde in tm ti sta milin EUR, do tto doby je prodno pouze 15 tisc pijma. Technick dosah vysln je 70 % obyvatel Nmecka. Podle analzy bavorskho rozhlasu (data jsou pro bavorsk rozhlasov a lokln televizn programy) je pijateln cena pijmae nejve 300 EUR.

Ve vcarsku bude nrodn (celoplon) pokryt DAB asi 55 %, vysl 15 stanic a do roku 2006 je plnovno pln pokryt.

Nap. v Nmecku se objevil poadavek zastavit veejnou podporu DAB, nebo vzhledem k vi pspvk je 15 tisc prodanch pijma velmi mlo. Jednotliv soukrom rozhlasov stanice, veejnoprvn vyslatel i v Rakousku svj zjem o T-DAB zejm ztrc. Pochybuj o tom, e se standard DAB v praxi rychle prosad, a budou sledovat alternativn vvoj, jako nap. DRM.


Zdroj: www.medianet.at, 08.07.2003, voln upraveno a zkrceno


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
22/07 Rozvoj DVB-T a DAB v nkterch evropskch zemch - 40.st analog v Berln kon!
19/07 Rozvoj DVB-T a DAB v nkterch evropskch zemch - 39.st est multiplex DVB-T ve Francii
17/07 Souhrnn informace o stavu mezinrodn koordinace kmitot pro vysln DVB-T
15/07 Rozvoj DVB-T a DAB v nkterch evropskch zemch - 38.st Maarsko roz vysln DVB-T
12/07 Rozvoj DVB-T a DAB v nkterch evropskch zemch - 37.st DVB-T ve Slovinsku

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!