Lidi v Jablonci rozzlobila televize
Autor: MF Dnes, email: Pidan: 06.02.2004

Rozzloben reakce vyvolal v Jablonci mezi mladmi lidmi krok regionln televize RTM, kter dosud vyslala stdav na spolen frekvenci s hudebnm kanlem ko. Nyn vak regionln kanl pro sebe zabral celch tyiadvacet hodin a lid tak pili o monost sledovat videoklipy a hudebn poady. "Dostali jsme z Jablonce stovky rozilench e-mail, ale bohuel s tm nememe nic dlat," ekl vera pedseda pedstavensta ka Ji Nmeek. "Dritelem vyslac licence je regionln televize, kter jsme my pouze dali souhlas k tomu, e ve volnch asech me pebrat n program. Dosud to tak fungovalo, nyn ale regionln televize zahjila celodenn vysln, co se souhlasem rady pro rozhlasov a televizn vysln samozejm udlat me," dodal Nmeek.

Pedevm mlad divky zmna rozlila. "U dv mn vadilo, kdy jsem teba v noci sledoval na ku svj oblben poad Frisbee a najednou mi do toho na hodinu skoila RTM se zprvami. Te u bohuel ko nemm vbec a msto toho se mi na obrazovce dokola opakuj regionln zprvy, pepsan jzdn dy nebo programy divadel, kter jsou navc nkdy i nkolik dn prol. Je to ds," rozlil se osmadvacetilet Pavel Musil.
Vkonn editel televize RTM TV Zdenk Chlebk se vera odmtl k problmu vyjdit. "Mm schzku a nemm as," ekl Chlebk.

Podle Jiho Nmeka z ka maj nyn lid v Jablonci dv monosti, jak hudebn kanl naladit: "Vyslme pes satelit Eurobird a tak v sti kabelov televize." ko lid zskaj i ze satelitnho vysln UPC Direct.

"Situace, k n dolo v Jablonci, ns samozejm velmi mrz, ale nic vc s n nememe udlat," uzavel Ji Nmeek.

Zdroj: www.mfdnes.cz, 4.2.2004


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1047