Msto Svitavy vypracovalo nabdku na individuln volbu pjmu TV
Autor: TK, esk mdia, email: Pidan: 01.03.2004

Msto Svitavy vypracovalo pro sv obany v tchto dnech nabdku na individuln volbu pjmu televiznch program. Dvodem je podle pedstavitel tamn radnice leton optovn vrazn zven poplatk kabelov televize. Znamen to, e lid by se mohli rozhodnout, zda s ohledem na zven poplatky spolenosti UPC chtj nadle pijmat kabelovou televizi, nebo pouze standardn nabdku prostednictvm spolen televizn antny, ekl TK starosta Vclav Koukal.

Tato nabdka ty celoplon ench program je podle nj urena njemnkm v bytech ve vlastnictv msta, ale tak v domech, kde msto vykonv sprvu bytovho fondu. Nabdka program kabelov televize se ve Svitavch sice roziuje, cena vak podle starosty vrazn stoup. Letos pijde na 350 a 380 korun msn. Zdraovn je podle nj navc nekontrolovateln, kdy z pvodnch 40 korun se dnes dostala skoro na desetinsobek. Za rok tak pjemce kabelov televize UPC zaplat a 4500 korun.

"Pokud k tomu piteme poplatek za veejnoprvn televizi 75 korun, kter zejm tak jet pov, je celkov suma kolem 500 korun za pjem televiznho signlu pro mnoho domcnost tko akceptovateln," mn starosta. Podle nho lid pemlej o budovn vlastnch antn, kter vak nemohou mt takov parametry, aby garantovaly kvalitn obraz. Msto proto nechalo zpracovat technick een, zda vedle sebe v jednom dom mohou bt oba systmy pjmu.

"Pro m je pekvapenm, e technicky to lze, i to, e nabdka pozen spolen televizn antny vychz na stku kolem 600 korun na byt," prohlsil Koukal. Svitavy nyn chtj s nabdkou na instalaci spolench televiznch antn seznmit obany a vyzvat je k vyjden formou ankety. "V souasn dob mme nabdku dvou spolenost, kter je )zpracovna na jednotliv domy, take lid budou moci reagovat na konkrtn ceny," uzavel s tm, e stejnm zpsobem budou zejm postupovat i v jinch mstech.


Zdroj: TK, Petr Bayer, nol, esk mdia, 1.3.2004


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1127