Bushova volebn zbra: kabelov televize
Autor: ap, LN, email: Pidan: 05.03.2004

Na hlavnch zpravodajskch stanicch, na sportovnch kanlech a brzy mon i v pestvkch mezi historickmi dokumenty a radami pro domc kutily i zahrdke. Tam vude by se mli amerit divci dokat pedvolebnch spot republiknskho prezidenta George W. Bushe. Televizn kampa m zat prv dnes - tedy jen nkolik destek hodin pot, co se Bush zejm s konenou platnost dozvdl jmno svho soupee z ad Demokratick strany. Slovnm vpadm vi Johnu Kerrymu, kter pesvdiv vyhrl vtinu demokratickch primrek, se zatm Bush a na pr vjimek vyhnul a v ter pozd veer mu dokonce poblahopl k spchu.

I kdy na vzjemn napadn nepochybn ped listopadovmi volbami jet dojde, pro zatek se hodl Bush soustedit na upevnn pozice mezi svmi pznivci. Podle tvrc jeho televizn kampan by mottem spot mlo bt "pevn vdcovstv v nebezpen dob pln zmn".


Zaosteno na Hispnce

Dostat se k divkm - a tedy i volim - se m toto poselstv prostednictvm kabelovch televiz, jako jsou zpravodajsk kanly CNN, MSNBC i Fox News. Pedvolebn spoty ale maj napklad provzet i penosy zvod aut na Fox Sports Net a jednn se vede i s Golf Channel. Vbr stanic a podoba spot m zapadat do "jarn" sti kampan, kter m do ad konzervativc. Lid z Bushova tbora toti tvrd, e republiknt pznivci dvaj kabelov televizi pednost ped ostatnmi kanly. Pro doplnn mozaiky se uvauje i o programech tkajcch se prav zahrad, kter maj divky hlavn mezi postarmi bohatmi enami, a stanicch s historickmi dokumenty, kterm zase dvaj pednost mui.

Bushv tbor ale hodl u i v potku petahovat hlasy svm demokratickm odprcm. To je hlavnm clem spot, kter od ptho tdne pob na nkolika hispnskch televizch. Prv ve sttech s poetnou komunitou Hispnc byl toti pi minulch volbch nejtsnj vsledek, republiknm se zde navc da prbn posilovat sv pozice.


Zdroj: ap, Lidov noviny, 04. 03. 2004


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1145