Nov pokojov antna Hama pro DVB-T
Autor: Petr Miklk, tvCentrum, email: Pidan: 23.03.2004

Antna firmy Hama je stbrn barvy s designem v plochm formtu. Aktivn antna m ploch reflektor, jeho velikost je optimalizovna. Antnu lze poloit jak vertikln tak horizontln, je mon ji vhodn nastavit pro polarizovan signly. Antna je vhodn pro psma UHF a VHF. Dky zabudovanmu podstavci se antna d spolehliv postavit na podloku.


Vestavn zesilova aktivn antny zesl pijman signly o cca 22 dB. Signly tak mohou bt peneny k set-top-boxu bez vlivu na citlivost pstroje. Integrovan filtr proti ruen se postar o potlaen ppadnch ruivch frekvenc. Napjen pro aktivn elektroniku antny pebr sov dl, kter se dodv spolu s antnou.

V nmeckch obchodech lze antnu zakoupit za 38 EUR.


Zdroj: [fp], www.digitalfernsehen.de, 19.03.04, voln upraveno a zkrceno


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1190