MS LH 2004: Nejvce divk o vkendu zajmalo utkn esko - Lotysko
Autor: PR Press T, email: Pidan: 27.04.2004

Ostravsk utkn Slovenska s Ukrajinou v sobotu 24. dubna 2004 bylo prvnm z 29 zpas, kter esk televize odvysl pmm penosem z letonho mistrovstv svta v lednm hokeji. Z utkn sehranch bhem jeho prvnch dvou dn esk televize piblila pt stetnut v sobotu ji zmnn kln Slovenska s Ukrajinou, dle prvn vystoupen esk reprezentace v utkn s Lotyskem a zpas Finska s USA a v nedli pak zpasy Ruska s Dnskem a Rakouska s Kanadou.

Z pti nabdnutch penos patila podle oekvn nejvt pze divk he naich nrodnch barev s Lotyi. Celkem 173 minuty penosu sledovalo 1,457.000 tisc, tj. 17,2 % dosplch a 111 tisc, tzn. 9,2 % dt ve vku 4 a 14 let. V ppad dosplch to pedstavovalo 54 z kad stovky dosplch, kte v dob od 16:00 do 18:52 hodin trvili svj as ve spolenosti televizor, a v ppad dt pak kad druh z nich v danou dobu u televize. Jak to pi hokejovch penosech tm vdy bv, nejvtmu zjmu se tila hra eskho mustva ve 3. tetin: sledovalo ji 1,718.000, tj. 20,3 % dosplch a 131 tisc, tedy 10,8 % dvat a chlapc ve vku 4 a 14 let.

Z dalch penos zaznamenala nejvt sledovanost ve vi 8,2 % dv utkn Slovensko versus Ukrajina a nerozhodnm vsledkem konc hra Rakouska s Kanadou. Zpas Rusko Dnsko zaujal 8 % dosplch a kupodivu nejmn divk (8,0 %) zskalo stetnut Fin s Ameriany.

Zajitn pmch penos z letonho ampiontu je nejrozshlejm vrobnm projektem v historii esk televize. Divci shldnou 29 utkn z celkovch 56 v pmm penosu za pouit 23 kamer v prask Sazka Aren a 20 kamer v ostravsk EZ Arn. T bude tak poprv pouvat pohybliv ipov kamery v brankch a elektronickou tuku pi grafickch analzch hry s experty.

esk televize pipravila pro fanouky hokeje spolen se serverem Sportovn Noviny speciln hokejovou internetovou strnku vnovanou letonmu ampiontu: www.hokej04.cz


Martin Krafl, tiskov mluv T


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1279