Od 1. jna UPC Slovensko dopln Rozren sbor o 5 novch atraktvnych televznych programov
Autor: J.Kollr, UPC SK, email: Pidan: 29.04.2004


Spolonos UPC Slovensko pripravuje od 1. jna vek zmenu, ktorou vrazne skvalitn svoje sluby. Jednou z najvch zmien bude zveniu potu programov v Rozrenom sbore a o 5 novch mimoriadne atraktvnych televznych stanc. Viac programov dostan zkaznci UPC Slovensko za nezmenench podmienok a za nezmenen cenu.

nrovo pestr paletu programov UPC Slovensko dopln od zaiatku jna prrodovedeck TV stanica, alej tematick kanl o skutonch divokch akcich a nahakch a kanl uren milovnkom romantickch filmov a telenoviel. Programov ponuku obohat taktie program pre dospelch ako i televzna stanica, ktorej zaradenie svis s prchodom vekch zahraninch investorov na Slovensko. Nov programy bud zaraden do programovho rastra bez toho, aby boli in stanice vyraden. Divci tak zskaj balk piatich mimoriadne atraktvnych programov ako bonus bez platenia poplatkov navye. V kblovch sieach v Bratislave a Koiciach nastane uveden zmena k 1. jnu, do ostatnch miest UPC na Slovensku bud nov programy pridan postupne v priebehu mesiaca poda technickch monost.

Analytici tvrdia, e vstupom SR do EU 1. mja tohto roku sa pre obanov Slovenska vlastne vea toho nezmen. Na rozdiel od toho, UPC Slovensko od 1. jna ponkne zmenu, ktorej vsledky bud vemi konkrtne, viditen a pozitvne, hovor generlny riadite UPC Slovensko Martin Maaeje. Ako dodal, 1. jn mono preto oznai aj za nov zaiatok UPC v zmysle vraznho skvalitnenia programovej ponuky. Zkaznci UPC zskaj po tejto zmene maximlne atraktvnu programov ponuku za najniie ceny v celom stredoeurpskom priestore, kontatoval M. Maaeje.

Nzvy jednotlivch programov zverejn UPC Slovensko v mji tohto roku.


pre tvCentrum - Jaroslav Kolr, Neopublic, s.r.o.;,/i>


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1290