Vechno je v podku. Ale a te
Autor: M.Tvrdo, MF Dnes, email: Pidan: 01.05.2004

Nebt krom obyvatele Uherskho Hradit navc jet novinem, eil bych problm s nepatinm regionlnm vyslnm stejn jako destky jinch: dotazem na klientsk centrum spolenosti UPC. Pjemn sleny by mn do telefonu asertivnm hlskem sdlily, e stnost je nepatin, protoe u nich je pece vechno v naprostm, ale opravdu naprostm podku. Vyuvaje jistch vhod, volm v ptek 16. dubna mluvmu spolenosti Frantiku Malinovi. O regionlnm vysln celoplonch televiznch stanic mn sdl piblin tot co sleny z centra.

"Urit ho pepnme," tvrd s jistotou. Asertivn je trochu mn ne ty dvky. Jeho odpov prezentuji v novinch, ale stejn jako tisce Hradik vm sv: nepepnte! Bhem tdne se ozvaj popuzen teni a v pondl 26. dubna znovu volm mluvho Malinu. Trv na svm. Kdy mu zvenm hlasem povdm cosi o li, ujist m, e si situaci jet jednou prov a ozve se. Nenechm se uchlcholit a do redakce odeslm lnek zdrcujcm zpsobem kritizujc spolenost UPC.

V est hodin veer mn zvon mobiln telefon. "Je to len, ml jste pravdu. Hned rno jedu do Hradit, meme se sejt?" ozv se mluv Malina. Na posledn chvli jet stihnu stopit zmiovan lnek a druh den u obdvm s panem Malinou. "Sypu si popel na hlavu. Lidem se omluvm pmo ve vysln," vt m msto pozdravu. Pouen v tom pbhu nehledejte.


Zdroj: Marek Tvrdo, MF Dnes, 29.04.2004,


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1297