Ztra zahajuje vysln nov rakousk stanice Puls TV
Autor: Petr Miklk / tvCentrum, email: Pidan: 20.06.2004

Nov televizn stanice Puls TV, stanice pro vdeskou aglomeraci, zahj sv vysln ztra, v pondl 21.6.2004 v 17 hodin. Od tto chvle bude stanice Puls TV vyslat na kanlu 34, kde dosud ORF terestricky vyslala svj program ORF 2 pro Vde. Tento termn dne 7.5.2004 sdlilo veden Puls TV generln editelce ORF, pan Monice Lindnerov.

Regionln program ORF s nzvem Vde dnes, bude vak mezi 19.00 a 19.25 hod. i nadle vysln na 34. kanlu - tedy v rmci vysln Puls TV. Navc bude signl Puls TV dodvn do vdesk kabelov st. "N program bude mt moto: Vde Live", ekl f Puls TV, pan Helmut Brandsttter, denn budeme do televize pinet ivot lid, kte ve Vdni ij". Stanice by mla oslovit piblin 2 miliny rakouskch divk, a to z vyslae Kahlenberg, ale tak v kabelovch st (nap. ve vdesk UPC na pedvolb . 20).

Adresa:

Puls City-TV GmbH
Museumsquartier
Mariahilferstrasse 2
A-1070 Wien

Tel.: +43 01-999 88-0
Fax: +43 01-999 88-8899

mail:
mail:


Pokud chcete detaily k programu Puls TV, navtivte jej internetovou strnku www.pulstv.at, anebo strnku http://derstandard.at/etat, kde je krom podrobnost k vysln zajmav diskuse. Pokud umte nmecky, podvejte se na ni.


Pipojujeme jet zajmavou mapku stvajcch a plnovanch loklnch TV stanic v Rakousku:


Jet krtce k monosti pjmu na naem zem:

Pokud jet nevyslal K34 Nov Jin (nebo ml pestvku), zachytil jsem tento kanl velmi slab (hor jak K24) i v Chropyni na Kromsku na jin Morav. Nyn dosah vyslae NJ K34 zejm kon nkde mezi Vykovem a Brnem (kolega z prce v okol Vykova zachyt kvalitn pouze k24, K34 z Vdn zejm vbec ne, k6 ORF1 mu slab ru pravdpodobn Radho, zato chytne kvalitn T1 z Lys Hory) a v Brn a na ruen k35 Barviova se zachytit d (nkdy v hor kvalit).

Asi ped 10 a 15 lety jsem byl na nvtv u znmch v centru Brna, kde mn pedvdli pjem na tomto kanlu, nebo ORF zde tehdy njakou dobu testovala odlin program od ORF1 a ORF2, asi s nzvem Kanal 34 (nebyl to 3sat), uprosted obrazovky byla jen slab klikat ra ruen od blzkho vyslae na Barviov K35 (antna byla na okn asi YAGI do 10 prvk bez zesilovae).

Pokud zachov PULS TV vysla Kahlenberg a velk vyzen vkon, kter jsem v njakm starm pehledu vidl 500 kW (u K24 se udvalo 1000 kW), tak bude mt dost velk pesah na jih Moravy a asi i na JZ Slovensko a Maarsko.


Petr Miklk, 12.5.2004, doplnno a aktualizovno redakc tvCentrum, 20.6.2004


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1330