Zisky STV z reklamy poas hokejovch MS previa nklady a sumu 40 milinov Sk
Autor: TASR, Strategie on line, email: Pidan: 14.05.2004

Vysielanie hokejovho ampiontu, ktorho kov zpasy si nenechal ujs asi kad druh obyvate SR, sa op stva pre STV ziskovm. "Je to lukratvny projekt, prjmy presahuj nklady," uviedol pre TASR len manamentu STV Branislav Zhradnk, odmietol vak kvli obchodnmu tajomstvu prezradi cenu vysielacch prv. "Vaka hokeju vytvorme finann rezervu, aby sme mohli financova projekty stratov, ako je tento rok letn olympida," dodal. Reklamn polmintov ot poas powerbrejkov na zaiatku MS stl do 100 tisc Sk, v zverench zpasoch cena prekraovala 200 tisc.

Poda odhadov teda tohtoron prjmy z vypredanho reklamnho asu zrejme vysoko previa minuloron zisky, ktor boli vye 30 milinov. Zujem klientov o reklamn as pripisuje Zahradnk inej stratgii marketingu vysielania, mnostvu uptavok na program, sprievodnm relcim aj zmene obchodnej stratgie a oproti minulmu roku silnejej pozcii STV na trhu. Vsledn sumu prjmov vak me ovplyvni mon pokuta od Rady pre vysielanie a retransmisiu. T preetruje, i STV neodvysielala privea reklamy poas hokejovho zpasu Slovensko Fnsko.

Na rozdiel od prjmov vak poda Zahradnka vznamne nestpla sledovanos, lebo majstrovstv maj stlu divcku zkladu. Minul rok videlo 2,5 milina divkov semifinlov zpas Slovensko - vdsko, tohtoron semifinle s Kanadou poda Zahradnka dosiahlo minimlne takto rove sledovanosti.


Zdroj: TASR, Strategie on line, 12.5.2004


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1335