esk rozhlas zve na Den otevench dve
Autor: PR Press Ro, email: Pidan: 14.05.2004

V sobotu 15. kvtna se od 8.00 do 18.00 hodin uskuten ve Studiovm dom eskho rozhlasu v msk ulici 13 v Praze 2 Den otevench dve. Trasa prohldky povede Studiovm domem, kde Vm ukeme modern vyslac pracovit, pedstavme Vm vechny stanice eskho rozhlasu a setkte se s mnoha lidmi, kter slchte v naem vysln. Ped rozhlasovou budovou si mete vyzkouet simultor nrazu, kter Vm pedvede, co s Vmi udl nraz ve ticetikilometrov rychlosti do pevn pekky.

Otevena bude i prodejna Radioservisu, kde si s mimodnou slevou mete zakoupit knky i MC a CD s nejrznjmi nahrvkami hudby i mluvenho slova.

asov vstupenky budou rozdvny v sobotu rno od 7.50 hodin ve vrtnici eskho rozhlasu v msk ulici 13, Praha 2. Nvtvy mimopraskch zjemc i vtch skupin je mono objednat na telefonnm sle 22 155 1313.

Prohldka trv asi hodinu a upozorujeme vechny, e jej absolvovn pedpokld zvldnut 84 schod ve smru nahoru a jet o nkolik vce ve smru dol.

Tme se na Vs v sobotu 15. kvtna 2004.


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1337