Voby do Eurpskeho parlamentu na TA3
Autor: PR Press TA3, email: Pidan: 17.05.2004

Vzhadom na bliaci sa termn volieb do Eurpskeho parlamentu pripravila spravodajsk televzia TA3 pecilny sobotn cyklus relcie Tma da vhradne venovan tme eurovolieb. Obsahom Tmy da poas nadchdzajcich sobotnch vydan bude nielen veobecn diskusia o Eurpskom parlamente, jeho kompetencich, vboroch, ale i analza priebehu kampane na Slovensku. Priestor na vlastn prezentciu dostan i kandidti do eurovolieb volebn ldri kandidtiek politickch strn a mimoparlametn kandidti.

V poslednej Tme da pred vobami (12.6) modertor spolu s odbornkmi rozoberie technick a sociologick strnku volieb. Relciu Tma da venovan eurovobm odvysiela televzia TA3 kad sobotu o 21:30 hod.

Kandidtom, ktor bud ma zujem o platen politick reklamu v televzii TA3, bude umonen nkup reklamnho asu v akomkovek asovom psme v rmci tandardnch reklamnch blokov za podmienok stanovench zkonom.


V Bratislave, da 17. mja 2004, Olvia Trnkalov, PR manager TA3


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1342