TV Markza s najvm trhovm podielom na svete
Autor: PR Press TV Markza, email: Pidan: 17.05.2004

Poda vsledkov prieskumu EURODATA TV za rok 2003 sa silvestrovsk vydanie Uragnu s 52 %-nou sledovanosou stalo najsledovanejou zbavnou relciou v Eurpe. V kategrii sanch televznych programov sa kvzov ou Milionr, vysielan 14. novembra 2003 so sledovanosou 44,6 % stala druhm najsledovanejm a Hodina Pravdy zo 14. decembra 2003 so sledovanosou na rovni 40,1 % tretm najsledovanejm programom v Eurpe.

Poda EURODATA TV bol v roku 2003 podiel TV Markza na trhu 45,4 %, o bolo najviac na svete, druhou bola esk TV Nova a u len dve alie televzie prekroili hranicu 40 % podielu na trhu.

Tieto vsledky s pre TV Markza mimoriadne poteujce a naalej potvrdzuj dominantn postavenie Markzy na slovenskom televznom trhu.

EURODATA TV je medzinrodn databanka televznych meran a ratingov z viac ako 600 televznych stanc vo svete, ktor zaiatkom 90-desiatych rokov zaloila franczska spolonos Mediametrie.


Ivana Semjanov, Vedca PR TV Markza, 17.5.2004


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1344