Aktivity zpravodajstv T k volbm do Evropskho parlamentu
Autor: PR Press T, email: Pidan: 18.05.2004

esk televize pipravuje v souvislosti s volbami do Evropskho parlamentu (EP) celou srii specilnch zpravodajskch poad a relac. Divci se dokaj pedvolebnch diskus s ldry kandidtek a T piprav vlastn przkumy veejnho mnn, kter podle jejho zadn vypracuje spolenost SC&C. esk televize rovn zpstupn spolu s eskm rozhlasem 1 Radiournl a s denkem MF Dnes vsledky z bleskovch przkum souvisejcch s EU a volbami do EP (prvn przkum u probhl ped 1. kvtnem). Okamit po uzaven volebnch mstnost uvede T vlastn odhady vsledk voleb do EP na zem R.

Od 31. kvtna a do 7. ervna se roz relace Udlosti, komente na 60 minut. Vyjma krtk zpravodajsk sti bude cel poad vnovn kandidtm do EP. Celkem est diskus povedou modertorky Daniela Drtinov a Eva Hrnov. Host, ldi kandidtek, budou pozvni podle volebnch sel, kter jim pidlila sttn volebn komise.

Krom zmnnch przkum objednala esk televize vlastn exkluzivn vzkum, kter uveejn v prvnm tdnu pedvolebn kampan. Jde o komplexn eten, kter mapuje nlady a nzory veejnosti, jejich hodnocen postaven zem v rmci EU i rozhodovac faktory ve volbch do EP. Soust tohoto przkumu bude i odhad domcch parlamentnch vsledk.

Nejvt prostedky, technick i materiln, sousted esk televize na vlastn volebn vysln, kter zahj v sobotu 12. ervna ve 13.55 hod. Pesn ve 14.00 hod. zveejn prvn odhady vsledk voleb do EP na zem R - tzv. EXIT POLL. Pjde o jedin daj toho druhu v zemi, kter se bude jet bhem sobotnho odpoledne zpesovat. Podle zkona o volbch do EP se toti mohou zat stat hlasy a v nedli ve 22.00 hod. (plat na celm zem EU).

V nedli po 22.00 hod. proto tak esk televize zahj sv dal volebn vysln, kter potrv prakticky celou noc (zprvy o plnoci a v 5.00 hod.). Okolo 1.00 hod. piprav T ve spoluprci s eskm statistickm adem prvn prbn vsledky voleb do EP. Volebn vysln vyvrchol v pondl rno, kdy bude cel relace Dobr rno s T vnovna volbm do EP. Pot se v n s ast vtznch stran, resp. jejich ldr.

Pro veker prezentace vyuije T virtuln studio s adou podrobnch zobrazen charakterizujcch chovn voli bhem voleb do EP. Divkm nabdneme nzory politickch komenttor, vsledky budou komentovat rovn sociologov a politologov.

Volebn vysln ukon esk televize v pondl veer ve 21.00 hod. na T1. Do televiznho studia pozveme k iv diskusi pedsedy vech stran zastoupench v Poslaneck snmovn. Eva Hrnov a Daniela Drtinov se v diskusi zam na dopady voleb do EP na domc politiku, soudrnost koalice a zmry opozice.


Martin Krafl, tiskov mluv T


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1348