spn 41. ronk MTF Zlat Praha
Autor: PR Press T, email: Pidan: 19.05.2004

Kdy byl v Praze na jae roku 1964 poprv zahjen Mezinrodn televizn festival, tehdy jet bez nzvu Zlat Praha, jeho zakladatel a organiztoi jist netuili, e se za tyicet let sv existence stane v celosvtovm mtku nejen renomovanou, ale po vyhrann svho profilu ped dvancti lety i jedinenou kulturn akc. Ji 41. ronk Mezinrodnho televiznho festivalu Zlat Praha probhl ve dnech 8. 12. kvtna 2004 v praskm Obecnm dom. Del histori se mohou pochlubit pouze televizn festivaly Prix Italia, v Monte Carlu a Montreaux.

Tak jako v minulch roncch i letos byla ve festivalov videotce pipravena bohat nabdka televiznch poad (120 v sekci soutn, 9 v sekci nesoutn, ze 30 zem svta), kter sjednocovalo spolen tma: hudba vn, jazzov, world music a s n neodmysliteln spojen umn tanen.

Probhla ada veejnch projekc, besed a workshop: mezi jejich tmaty samozejm nechyblo ani stejn udlost domc hudebn scny esk hudba 2004 spjat s vznamnmi jubilei naich pednch hudebnch skladatel. MTF Zlat Praha je pipomnl vbrem z nkolika jankovskch poad z produkce BBC. estnm hostem 41. ronku MTF Zlat Praha byl svtov proslul tanenk a choreograf Ji Kylin. Svtov premiry dokumentu o legendrnm houslistovi Ivry Gitlisovi se zastnil nejen reisr snmku Tony Palmer, ale osobn i Mistr Gitlis.

Festival se ji potvrt stal mstem Setkn s Vchodem, jeho celodenn bohat program dokzal, e kvalitn televizn hudebn projekty se rod i pod Kavkazem, ve stedn Asii i za polrnm kruhem. MTF Zlat Praha tak u tradin spolupracoval i s vznamnmi mezinrodnmi kulturnmi a medilnmi organizacemi, kter jeho mezinrodn platformu vyuili jak k pracovnm setknm, tak i ke sv veejn prezentaci. Ani na letonm ronku nechybl workshop Mezinrodnho hudebnho centra se sdlem ve Vdni, kter byl vnovn modernm informanm a audiovizulnm technologim.
V rmci festivalu se tak vbec poprv veejn pedstavil projekt Svtovho kulturnho fra.

Prbh 41. ronku MTF Zlat Praha dokzal, e se neustle zvyuje jeho kvalita a presti, co bylo patrn nejen z letos rekordnho potu pihlench poad, vysokou nvtvnost semin a projekc, pernamentn obsazench videokiosk, ale i z reakc astnk festivalu, co dosvduje editel festivalu Tom imerda: Letos vichni odjdli velmi spokojeni a obdrel jsem ji adu psemnch pochvalnch reakc.

Pehled ocennch poad 41. ronku MTF Zlat Praha je k dispozici na webov strnce:
http://www.czech-tv.cz/specialy/goldenprague/cz_ceny.php

A statistika (poet akreditovanch astnk apod.) pak na webov strnce:
http://www.czech-tv.cz/specialy/goldenprague/cz_statistika.php

42. ronk Mezinrodnho televiznho festivalu Zlat Praha se uskuten ve dnech 8. 12. kvtna 2005 v Obecnm dom v Praze.


Martin Krafl, tiskov mluv T


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1351