TV Nova s vym podlem na sledovanosti ne ped MS v hokeji
Autor: PR Press TV Nova, email: Pidan: 19.05.2004

Podl na sledovanosti televize Nova v prvnm tdnu po skonen Mistrovstv svta v lednm hokeji 2004 byl dokonce vy, ne prmrn hodnoty TV Nova v lednu, noru a beznu letonho roku. V tdnu od 10. do 16. kvtna doshl podl na sledovanosti v kategorii dosplch nad 15 let za cel den hodnoty 43,78 procent, v hlavnm vyslacm ase skvlch 48,07 procenta. Velk sportovn udlosti jsou tradin takovm krtkodobm hostem na televizn obrazovce. Rychle pijdou a zase odejdou. Pro ns je ale vznamn, e ihned po jejich skonen n podl na trhu doshl dokonce vych hodnot, ne ped jejich zatkem, k Dan Plovajko, tiskov mluv TV Nova.

Podly na sledovanosti dosaen v tdnu bezprostedn po skonen MS v lednm hokeji jsou tak vy, ne odpovdajc hodnoty celho roku 2003.


Vichni divci dvaj pednost TV Nova

spch televize Nova je o to vznamnj, e byl dosaen v celm spektru clovch skupin. Vych podl na sledovanosti ne v prvnm tvrtlet roku bylo v minulm tdnu dosaeno ve vech mench clovch skupinch dosplch divk.


TV Nova vtz i u nejmlad clov skupiny

Vysokch hodnot doshla v minulm tdnu televize Nova i v nejmlad clov skupin, tedy u lid ve vku 15-24 let. Podl na sledovanosti byl za cel den 46,9 procenta, v hlavnm vyslacm ase dokonce 56,58 procenta. spch v tto clov skupin je pro ns o to cennj, e nejmlad divci jsou clovou skupinou, kter je nejhe osloviteln prostednictvm televizn obrazovky, dopluje Dan Plovajko.


Dan Plovajko, tiskov mluv TV Nova


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1354