Tiskov zprva z 11. zasedn RRTV
Autor: PR Press RRTV, email: Pidan: 20.05.2004


Rada pro rozhlasov a televizn vysln na svm 11. zasedn ve dnech 18. a 19. kvtna 2004


- peruila zen se spolenost Prask infordio, s.r.o. ve vci dosti o zmnu listu technickch parametr do ukonen licennho zen vypsanho na kmitoet Praha - Vinohrady 89,0 MHz/158 W

-vydala souhlas se zkuebnm provozem na kmitotu Beroun 107,7 MHz spolenost BROADCAST MEDIA, s.r.o. za elem oven kompatibility s leteckou navigan slubou v obdob od 20. kvtna do 20. ervence 2004

- udluje spolenosti SAT Plus, s.r.o. licenci k provozovn televiznho vysln enho prostednictvm kabelovch systm na dobu 12 let

- pedseda Rady nadil konn veejnho slyen adatel o licenci k provozovn rozhlasovho vysln prostednictvm pozemnch vysla na kmitotu Praha - Vinohrady 89,0 MHz/0,158 kW na 16. ervna 2004 od 9:00 hod.

- registrovala provozovateli Satturn Holeov, s.r.o. programy MINIMAX, MUSIC BOX a AXN

- vyzvala spolenost Multi vision, s.r.o. dle 28 odst. 1 zkona . 231/2001 Sb. k odstrann vad v pihlce k registraci se lhtou 30 dn

- peruila zen se spolenost V + J, s.r.o./Puls tkajc se zmny licennch podmnek a vyzvala provozovatele k odstrann nedostatk dosti se lhtou 30 dn

- souhlasila u provozovatele Roudnick televizn s.r.o. se zmnami licence (zkladnho kapitlu, spolenk, jejich vklad a obchodnch podl), dle vydala upozornn pro poruen 21 odst. 1 psm. e zkona . 231/2001 Sb. se lhtou k nprav ihned (provozovatel provedl zmny bez pedchozho souhlasu Rady), vzala na vdom zmny sdla, statutrnho orgnu - jednatele a loga programu a vydala provozovateli Roudnick televizn s.r.o. upozornn pro poruen 21 odst. 2 zkona . 231/2001 Sb., se lhtou k nprav ihned (provozovatel neoznmil zmnu sdla a statutrnho orgnu - jednatele v zkonn lht)

- vzala na vdom oznmen provozovatele televiznho druicovho vysln Stanice O, a.s. o zmnu druice

- vydala souhlas se zmnou licence spovajc ve zmn akciovch podl, akcion, zkladnho kapitlu, hlasovacch prv, zakladatelsk smlouvy a stanov u provozovatele Stanice O, a.s.

- vydala provozovateli 3C spol. s r.o. upozornn za provozovn neoprvnnho vysln podle 60 odst. 5 zkona . 231/2001 Sb.

- zahjila sprvn zen s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. pro mon poruen 49 odst. 4 zkona . 231/2001 Sb. za nedodren 20 minutovho odstupu mezi dvma peruenmi poadu reklamou dne 14. bezna 2004 a vyzvala provozovatele k vyjden

- zahjila sprvn zen s provozovatelem esk televize pro mon poruen 48 odst. 4 psm. a zkona . 231/2001 Sb. za odvysln dvou sponzorskch vzkaz dne 1. nora 2004 a vyzvala provozovatele k vyjden

- zahjila sprvn zen s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. pro mon poruen 48 odst. 4 psm. a zkona . 231/2001 Sb. za odvysln sponzorskch vzkaz dne 5. a 9. nora 2004 a vyzvala provozovatele k vyjden

- odloila podnt na reklamn spot firmy Ham, kter odvyslal provozovatel CET 21 spol. s r.o. dne 11. dubna 2004

- zahjila sprvn zen s provozovatelem esk televize pro mon poruen 53 odst. 5 zkona . 231/2001 Sb. - ovlivnn obsahu poadu Magnesia Litera sponzorem zmiovnm vrobku, odvyslanho dne 4. dubna 2004 a vyzvala provozovatele k vyjden

- vydala provozovateli esk televize upozornn na poruen 48 odst. 4 psm. a zkona . 231/2001 Sb.za odvysln neoddlen reklamy v rmci sponzorskho vzkazu dne 1. bezna 2004 v 17:55 hod.

- odloila podnt na poad Andl 2003 - Ceny akademie populrn hudby odvyslan dne 20. bezna 2004 na T 1 ve 20:00 hod.

- odloila podnt na report Civilki, odvyslanou v poadu Udlosti, komente na T 1 dne 30. bezna 2004 ve 21:00 hod.

- odloila podnt na report o souti ve stelb prakem odvyslanou na stanici Nova v poadu Televizn noviny dne 28.nora 2004

- odloila podnt na reprzu zznamu divadeln hry Hrd Budes odvyslanou na T 2 dne 20. bezna 2004 ve 20:00 hod.

- odloila podnt na pm penos udlen Cen Thlie odvyslan na T 1 dne 27. bezna 2004 od 20:00 hod.

- setkala se s Radou eskho rozhlasu

- uspodala semin s provozovateli celoplonch televiz na tma problematick aspekty reklamy a sponzoringu na televizn obrazovce


Praze dne 19. kvtna 2004, Petr Pospchal, pedseda Rady pro rozhlasov a televizn vysln


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1360