TV ko on-line na portle VOLN
Autor: PR Press TV ko, email: Pidan: 01.06.2004


Hudebn stanice ko je prvn televizn stanic, kterou budou moci divci sledovat 24 hodin on-line na internetu. Dnes, 1. ervna 2004 startuje spolen projekt hudebn televize ko a portlu VOLN, jeho clem je zpstupnit vysln esk hudebn stanice irokmu spektru veejnosti.


On-line vysln ka, kter technicky realizuje VOLN, probh v relnm ase, pouze s nkolikasekundovm zpodnm oproti vysln pes satelit i kabel. Kvli maximln komfortnmu zitku divk je obraz i stereo zvuk penen ve vysok kvalit. Po technick strnce se jedn o video streaming o rychlosti 250 a 500 kbit/s podporovan softwarem Windows Media Player verze 9. On-line vysln je tedy dostupn vem uivatelm dostaten kvalitnho vysokorychlostnho pipojen k internetu, zejmna uivatelm broadbandovch slueb. Vysln jedin esk hudebn stanice mete ode dneka sledovat na portlech www.volny.cz nebo www.ocko.tv. VOLN nabz nejen kvalitn a dostupn vysokorychlostn pipojen k internetu, ale pin uivatelm tak zajmav obsah.

Tento projekt navazuje na pedchoz spnou spoluprci portlu VOLN a TV ko. Loni na podzim jsme spolen uvedli prvn televizn reality show v esku s nzvem Vyvolen, letos spolen pinme dal unikt: prvn vysln, kter je 24 hodin on-line na internetu, ekl Charles Peake, generln editel spolenosti Czech On Line, a.s., provozujc sluby a portl pod znakou VOLN.

Ji Balvn, generln editel televize ko, k: Od kvtna jsme zpstupnili ko milinm divk po cel Evrop prostednictvm nejrozenjho satelitu Astra. V loskm roce jsme velmi spn spolupracovali s portlem VOLN, a tak sputn internetovho 24hodinovho ivho vysln je logickm pokraovnm ambiciznch spolench projekt. Zrove se jedn o dal zkvalitnn a rozen slueb naim divkm.


O hudebn televizi ko

ko vysl ji druhm rokem jako hudebn a lifestylov televize, kter m na trhu sv nezpochybniteln msto. Podle Mediaprojektu je nejsledovanj eskou kabelovou televiz. Oslovuje pedevm mladou a stedn generaci.

Vysln ka je dostupn v kabelovch stch UPC, Karneval a mnoha dalch. Vysl tak voln na satelitu Astra 19,2E, a je dostupn i uivatelm sluby UPC Direct.


O spolenosti Czech On Line, a.s.

Spolenost Czech On Line, a.s. je pednm alternativnm poskytovatelem telekomunikanch slueb v esk republice. Obchodn aktivity na tuzemskm trhu zahjila v roce 1995. V ervenci 2000 vstoupil do spolenosti strategick partner Telekom Austria, kter se stal stoprocentnm vlastnkem spolenosti a poskytl spolenosti stabiln zzem Spolenost Czech On Line poskytuje svm zkaznkm sluby pod dvma znakami: Czech On Line a VOLN.

Czech On Line (B2B) nabz hlasov, internetov a datov sluby a sluby s pidanou hodnotou pro stedn a velk spolenosti v esk republice. Firemnm zkaznkm poskytuje cenov vhodn kombinace slueb a speciln een dle jejich individulnch poadavk. Vce informac o slubch pro firmy na www.col.cz.

VOLN pedstavuje pipojen k internetu a celou adu dalch internetovch a hlasovch slueb urench pro koncov uivatele (B2C) - informan portl www.volny.cz, emailov sluby, prostor pro umstn webovch strnek a dal.


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1386