Zuzana Bublkov uvd u sv druh samostatn Politick haraen
Autor: PR Press TV Nova, email: Pidan: 12.06.2004

U podruh v historii poadu Politick haraen se v nm v sobotu 11. ervna ve 20 hodin pedstav Zuzana Bublkov sama. Po neekanm odchodu dlouholetho spolupracovnka Miloslava imka se musela rozhodnout, zda bude v zapoat prci pokraovat nebo jestli mimodn oblben poad z obrazovek zmiz. K radosti divk TV Nova zvolila prvn monost.


Rozhodnut Zuzany Bublkov pokraovat v prci, kterou s Miloslavem imkem zapoali, ns velmi potilo. Velmi neradi bychom pili jak o divky mimodn vyhledvanou a oblbenou jedinou politickou satiru na naich obrazovkch, tak i o vbornou scenristku a modertorku, k fredaktor zbavy TV Nova Ivan Rssler a dodv. A asi nen teba dodvat, e politick satira je stle poteba a e je koenm obrazovky.

Sledovanost prvnho Politickho haraen, v nm u Zuzana Bublkov poprv vystupovala sama (sobota 24. dubna ve 20 hodin) a dopisov ohlas divk potvrdily, e jeho autorka obstla. Poad sledovalo necelch 2,5 milionu divk, podl na sledovanosti doshl 56 procent.

V budoucnu chce Zuzana Bublkov svou one woman show trochu inovovat a s prvn novinkou se setkme ji ztra, kdy televize Nova uvd druh Politick haraen bez Miloslava imka. Skupinu Lokomotiva nahrad v kadm dle jin zpvk, jako prvn vystoup Martin Maxa. Jinak je poad stejn satirick a sarkastick jako dve, bere si na muku politiky i politickou situaci a nezapomn napklad ani na skutenost, e jsme erstvmi leny EU. Dozvme se teba, co znamen, kdy esk slepice zane snet vajka s hvzdikami EU. Uslyme ale tak, co si povdaj Milo Zeman a Vladimr pidla, setkme s tetikou ze Slovenska a poslechneme ryvky z divckch dopis.


Politick haraen u dnes od 20,00 hodin na TV Nova.


Dan Plovajko, tiskov mluv TV Nova


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1418