Lid se zbavuj kabelov televize
Autor: J.Vvra, MF Dnes Pidan: 28.06.2004

Nejlevnj nabdka se moc neli od pjmu antnou. Lid v Pardubicch odhlauj drahou kabelovou televizi a pipojuj sv televizory zpt k obyejn venkovn antn. Kabelov televize Karneval m toti v zkladn nabdce pouze tyi kvalitn programy. Stejn, kter lid nalad i s obyejnou antnou. Za ni ale zaplat msn desetkrt mn. Zkladn nabdka kabelov televize vyjde msn na 149 korun.

"Kabelovku jsme nedvno odhlsili. Krom ty hlavnch program jsme pijmali jet dal tyi kanly. Ty se ovem nedaly sledovat. Na venkovn antnu, kter je spolen pro vechny byty v dom, pispvme jenom patnct korun msn. Pjem je pitom stejn kvalitn," ekl pardubick lka Alexander Vvra s tm, e napklad s kanlem Romantika se rozlouil opravdu s lehkm srdcem.

"Kdy jsem kabelovku na pot odhlaoval, stli tam nejmn ti dal lid, kte se j zbavovali nebo odhlaovali HBO," dodal Vvra.

Kabelovou televizi Karneval, dve Intercable CZ, si nechala v minulosti nainstalovat velk st domcnost v Pardubicch. Od prvnho kvtna letonho roku vak poplatky vzrostly kvli zmn DPH o trnct procent. "Dv jsme mli patnou antnu a zrnila nm T 2, tak jsme si nechali nainstalovat kabelovku. Jej signl ale tak nebyl nic moc. Nedvno jsme ji tedy odhlsili a nechali si namontovat novou antnu, kter je bez problm a neporovnateln levnj," uvedl Daniel Svoboda z Pardubic.

Spolenost Karneval nabz krom zkladnho setu Mini za 149 korun tak set Komplet s irokou nabdkou program. Divk za nj ale zaplat tm pt set korun msn. Chce-li si dopt tak atraktivn kanl HBO, piplat si navc dalch 280 korun. "Nebylo by patn mt doma adu zpravodajskch a dokumentrnch program a jet k tomu HBO, ale kde na to mm vzt? Signl pijmm na obyejnou antnu. Nejlevnj nabdka kabelov televize je toti to sam. Jen je zabalen do lesklho a drahho obalu," mysl si student Jan Bernek z Pardubic.

Kabelov televize Karneval vedle programovch nabdek televiznch kanl nabz tak vysokorychlostn internet a destky rdiovch stanic.

Zdroj: Jan Vvra, MF Dnes, 16.6.2004, zkrceno


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1452