Osud dlouh vlny eskho rozhlasu je stle nejist
Autor: esk mdia, email: Pidan: 16.07.2004

Pestoe Rada Ro odsouhlasila ukonen vysln eskho rozhlasu na dlouhch vlnch ji v loskm roce, generln editel Ro Vclav Kask se k tomuto kroku zatm neodhodlal. "Je to rodinn stbro," odvoduje sv rozhodnut Vclav Kask. Jedn se toti o mezinrodn zkoordinovan kmitoty, jejich pidlen eskmu rozhlasu bylo soust povlench reparac. Pokud by esk rozhlas ukonil vysln na tchto frekvencch, bylo by to nevratn rozhodnut.

Kask radn ujistil, e Ro zatm disponuje finannmi prostedky na toto vysln. "Nedoki vak dnes ci, zda k vypnut nedojde v blzk budoucnosti," oznmil Kask a pipomnl, e toto vysln stoj esk rozhlas 24 milion korun ron. "Snam se najt zdroje, kter mi umon dlouhou vlnu nevypnout.

Akoliv hraje ji o pl roku dle, ne bylo plnovno, vykazuje Ro v 1. pololet ziskov hospodaen. My na to penze mme, ale nevm, zda bychom to mohli, pokud by se nezmnily finann podmnky, i v ptm roce obhjit," ekl Kask a upozornil, e ani tzv. Skopalova iniciativa - poslaneck nvrh zkona o koncesionskch poplatcch omezujc se na zven poplatk eskmu rozhlasu, nemus dlouhou vlnu zachrnit.

"I v tom nejlepm ppad zane platit a od prvnho ledna ptho roku," ekl Kask, kter douf, e se poda dodret rozpoet rekonstrukce budovy na Vinohradsk td. "Zatm to vypad tak, e ani nevyerpme padestimilionovou rezervu. Tam je monost, jak tento drahokam eskho rozhlasu jet tento rok udret," ekl Kask.

Rada eskho rozhlasu tyto informace na svm verejm zasedn vyslechla, radn proti Kaskov postupu nevyjdili dn vhrady. "Co se te m, pan editel m mou podporu udrovat dlouhou vlnu tak dlouho, dokud je to mon," ekl tpn Kotrba.


Zdroj: esk mdia, 15.7.2004


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1496