Televizn signl lidem mnohde chyb
Autor: K.Frouzov, MF Dnes, email: Pidan: 16.09.2004

Na ad mst kraje, hlavn v horch, nemohou lid sledovat nkter programy televize
Zrnn a um se ozve v obvacch pokojch v Jablonci nad Jizerou po stisku televiznho ovladae. Stejn jako v dalch mstech Libereckho kraje tu st rodin nechyt televizn signl. Problmy maj i obyvatel Jilemnice, Krytofova dol, Zlat Olenice, Tanvaldu, Desn a dalch horskch obc. Televizn poplatky vak plat stejn jako obyvatel s dobrm televiznm signlem.

Kolik ze ty program lid na televizi nalad, zvis na tst a ikovnosti. "Soused teba vynej antny nahoru na kopec. Napoj ji na drty a doma pak na televizi. Da se jim tak chytit celkem slun signl," vylil starosta Jablonce nad Jizerou Vclav Nosek. Mstu se ped asem podailo sehnat a spustit pevad Primy. "Jsme v dol a tern je lenit. I pes rzn pevade st lid dl nem signl. Jedn se teba o oblasti Stromkovice, Horn Dunice nebo Blansko. Nkdo chyt Primu a T2 a soused jen T1 a Novu," dodal starosta s tm, e nejlpe jde Nova a nejhe Prima.


Programy lid sleduj pes satelity

Obdobn situace je tak v Krytofov dol. "st obyvatel si proto koupila satelity a pes n sleduj oba programy esk televize a Primu," popsal situaci starosta Krytofova dol Pravoslav Svainka. Lidem podle nj televize tolik nechyb. "Hodn mstnch ji ani nevlastn. Kvalitn pjem by vak chtly mt mstn penziony, protoe potebuj nabzet turistm i tyto sluby," dodal Svainka. A jak mstn e situace, kdy maj v plnu sledovat nkter z poad? "Zajdou teba k sousedm, kte maj dobr signl. Mui se chod dvat na sportovn utkn do hospody," dodal starosta.

Pote se nevyhbaj ani vtm mstm. Nekvalitn signl je i v nkterch stech Jilemnice. "Bydlm padest metr od nmst a T 2 zrn. Primu nechytm vbec," uvedl mstostarosta Jilemnice Vclav Hartman. Nejvce ho pr pl, e sportovn utkn sleduje na nekvalitnm obrazu. "Obas m zaujme njak zajmav film nebo detektivka na Prim a zamrz m, e si program nemu pustit." Krom st Jilemnice se potkaj se patnm televiznm signlem tak v nedalek Vchov nad Jizerou a v Hrabaov. "Programy je tk a nkdy pln nemon naladit hlavn v dolch a mezi kopci," zobecnila starostka Jilemnice Jaroslava Kuntov.

Podle Davida Pilae z tiskovho oddlen Novy televize problmy s pjmem signlu v Libereckm kraji nezaznamenala. "Podle naeho odbornka Vclava Udatnho v posledn dob nevme o dnch problmech s pjmem Novy na Liberecku," ekl Pila.

Signl Primy je podle mluv televize Jany Malkov vborn v mstech pm viditelnosti jetdskho vyslae. "V ternnm stnu vak me bt i v relativn mal vzdlenosti od vyslae signl zcela nepouiteln. O pravu signlu ns podal Jablonec nad Jizerou, Tanvald, Desn a Hejnice. Ne vude se nm ale podailo signl zajistit," uvedla mluv.

Lokality, kde maj lid problmy s pjmem T1 i T2, mluv veejnoprvn televize Martin Krafl neupesnil. "T1 m pokryt 99,9% a T2 98,7%. Problmy se mohou vyskytovat v hornatch oblastech nebo v dolch," uvedl mluv. "Pokud nkdo chce sledovat programy T1 nebo T2 a neme kvli tomu, e nem signl, m jet monost koupit si satelit a k nmu balk program Czech link, kde jsou oba programy," dodal Krafl. Stejn een nabdla tak mluv Primy.


Obce se potkaj s byrokraci

Pokud msta chtj zadit lidem nedostupn televizn program, mus podstoupit komplikovan a zdlouhav administrativn koleko po nkolika adech. Napklad Zlat Olenici trvalo est let, ne zskala signl T2. "Obnelo to spoustu ltn, administrativy, byrokracie. Stlo to hodn sil a nakonec jsme to protlaili pes poslaneckou snmovnu," vylila proces starostka Zlat Olenice Vra Hovorkov a dodala, e nyn u v obci chyb jen Prima. "Tu postrdaj hlavn eny, kter by rdy sledovaly serily," dodala starostka.

Obce v Libereckm kraji, kde maj lid problmy s pjmem televiznho signlu:

Krytofovo dol
Hejnice
Jablonec nad Nisou
Zlat Olenice
Tanvald
Desn v Jizerskch horch

Pote se vyskytuj i na jinch mstech, asto v dolch a mezi kopci, kam se signl kvli lenitmu ternu nedostane.


Zdroj: Kateina Frouzov, MF Dnes, str.3, 9.9.2004


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1632