Bavorsko: marketinkov kampa ve prospch DAB
Autor: Petr Miklk, tvCentrum, email: Pidan: 08.12.2004


Bavorsk zemsk sted pro nov mdia BLM chce propagovat digitln rozhlas ve standardu DAB pomoc velmi clen a ofenzivn marketinkov kampan. Podle monost by kampa mla bt zahjena jet ped vnocemi.

Pedseda adu BLM, pan Rolf-Dieter Ring, nedvno pipustil, e v Nmecku a dosud nepovedlo doshnout optimisticky sladn penetrace pijma DAB na trhu. Podle jeho vyjden je ze vech finlnch pstroj audiotechniky v Nmecku jen 0,3 a 0,4 promile (nikoliv procent!) pijma DAB. To by mla nyn zmnit marketinkov iniciativa adu BLM, Antenne Bayern a vrobce ip DAB TI Texas Instrument. Ml by se rovn zastnit Bavorsk rozhlas a tak soukrom poskytovatel program DAB.
Je ovem dleit, e nabdka program DAB se zlep a roz. Bez adekvtnch exkluzivnch rozhlasovch program se DAB neme dle rozvjet. Je prokzno, e v protikladu k vysln v Berln lze v Mnichov programy DAB obecn dobe pijmat i uvnit budov.

f adu podal poskytovatele program digitlnho rozhlasu DAB o to, aby sv plny do 10. 12. 2004 pedloili na ad BLM. Pan Ring vyzval poskytovatele program DAB, kte souasn vyuvaj kmitoty VKV, aby ve svch analogovch programech VKV pomoc rozhlasovch spot propagovali digitln rozhlasov standard DAB a tyto programy. Prohlsil, e poslucha se mus dozvdt o tom, jak monosti m rozhlas DAB. Finln pstroje nabdnou vedle dokonalho zvuku i dodaten programov data.

Podle adu BLM, by po 10. 12. 2004 mlo dojt k setkn zastnnch, aby se koordinovala marketinkov opaten. DAB je v Bavorsku v provozu ji asi pt let. ist teoreticky, technicky by mohlo pijmat digitln rozhlasov programy DAB asi deset milin obyvatel Nmecka. Standard DAB se vak ani v Bavorsku neprosadil, akoli ad BLM vysln DAB v souasnosti podporuje stkou asi 1,5 milion EUR ron. Je bohuel skutenost to, e mnoho finlnch pstroj je stle jet pli drahch, a nkte poskytovatel program u mli vliv na to, e cena se pohybuje v pimenm rozmez. Problematickm je vak to, e existuje pli mlo pouze digitlnch rozhlasovch program DAB.

Jak je ji znmo, ad MABB pro mdia spolkov zem Berln-Braniborsko nedvno prohlsil tma DAB za ztroskotan. MABB navrhl, aby se v Nmecku, k pleitosti veletrhu IFA 2005, vyvinul nov koncept pro digitln rozhlas. To bavorsk ad BLM striktn zamtl. f BLM ujistil, e deficit nen ve standardu DAB, nbr v informacch o systmu a v dosavadnm obchodnm vyuit. To nyn chce ad BLM co nejrychleji zmnit.


Zdroj: www.infosat.lu, voln upraveno a zkrceno


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1816