Finalisty slovensk SuperStar budou chrnit osobn strci
Autor: TK, M, email: Pidan: 19.01.2005


Nad bezpenost finalist show Slovensko hled Superstar bude bdt asi tictka osobnch strc. Na jedenctku pveckch talent budou dohlet v hotelu, kde budou bydlet, bhem pesun do Slovensk televize a zejmna v Nrodnm tenisovm centru, odkud se budou od 28. ledna vyslat pm penosy, informoval vera slovensk list Nrodn obroda.

"Je zapoteb zabezpeit ochranu nejenom ped lenci, ale i ped dotrnmi fanouky. Davov psychza, k n dolo v esku, je pro ns velkm mementem. Nen dvodu, aby na Slovensku byla men. Ze zahrani ns upozorovali, e je teba k tomu pistupovat mimodn zodpovdn," ekl Branislav Zahradnk ze Slovensk televize, kter bude show krt.

Do bratislavsk sportovn haly, odkud se budou finlov veery vyslat, se vejde 1200 lid, tedy tynsobn vce ne tomu bylo v esk republice. Ze stamilionovho rozpotu na sout je na zajitn bezpenosti vylenno 750.000 korun.

Televize spolh na svj vlastn bezpenostn tvar, jeho kvalitu dajn uznv tak policie. Krom soutcch budou strci chrnit tak porotce i televizn techniku, kter bude ve sportovn hale nainstalovna. Pstup k finalistm tak bude omezen, ale televize plnuje po skonen kadho pmho penosu autogramidu pmo na pdiu.

Sout Slovensko hled SuperStar m do finle. Po ptenm veeru je znma destka nejvtch talent, kter mobilnmi textovmi zprvami vybrali televizn divci. Jedenctho finalistu, jen zsk "divokou kartu" a postoup do zvrenho kln, vybere tento tden tylenn odborn porota. Jmno vtze cel soute se Slovci dozvd 15. dubna.


Zdroj: TK, ima, ko, ank, esk mdia, (fr)


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1906