Sentoi ru veejnoprvn multiplex
Autor: D.Jaklov, M, email: Pidan: 28.01.2005

Prv pozmovac nvrh, kter ze zkona o elektronickch komunikacch (ZEK)vypout multiplex A pro T a Ro je podle zpravodaje normy z garannho, hospodskho vboru horn komory Frantika Kopeckho z ODS nejdleitj zmnou, se kterou se ZEK vrac do snmovny. Je to cesta k urychlen digitalizace vysln, ekl Kopeck eskm mdim, je to cesta pro obany a tak cesta k tomu, aby se dky uvolnnm analogovm kmitotm vytvoil prostor pro dal multiplexy.

Sentoi chtj, aby veejnoprvn mdia mla v procesu pechodu z analogu na digitl stejn podmnky jako soukrom mdia. Proto pijali pozmovac nvrh, kter zajiuje peklopen do digitlnho vysln vem celoplonm a regionlnm televizm.

Sent tak zashl do distribuce telefonnch seznam tak, e oban d distributorm vdt, pokud nebude mt o seznamy zjem. Zrove si kad za smluvn platu me zajistit rozen informac k telefonu astnka v seznamu. Sentor Kopeck je pesvden, e nvrh bude slouit obanm: Dnes je doba, kdy jednotlivci i firmy potebuj rozit sv kontakty nap. o mail, webov strnky apod.. To jim n nvrh umon.

Soubor zmn, kter se tkaly monosti odposlech nejen pro policii, ale i pro BIS a vojensk obrann zpravodajstv neproel. Tyto nvrhy sent odmtl s tm, e monost odposlech je eena v zkonech o zpravodajskch slubch.

Sentor Kopeck, kter bude vrcen ZEK provzet do snmovny je pesvden, e se horn komoe podailo odstranit i adu technicko-legislativnch chyb normy: To je zvlt ke krtk dob, kterou na projednvn tak sloitho zkona sent ml, docela dobr vsledek, ekl po zvrenm hlasovn o zkonu o elektronickch komunikacch Kopeck.


Zdroj: Dana Jaklov, esk mdia, 27.1.2005


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1942