DVB-T v Polsku: pt vysla
Autor: Petr Miklk, email: Pidan: 30.01.2005

Ji brzy zahj sv vysln pt polsk vysla DVB-T. Divci v regionu v okol msta Kielce zskaj monost pjmu z vyslae Swiety Krzyz, kter bude it programy TVP 1, TVP 2, TVP 3 Kielce a TV Polonia (pozdji i TVP Kultura). Nov vysla m vyslat na K36 s vkonem 50 kW, ml by mt podobn dosah jako analogov vysla TVP2 ze stejn kty.

Pro mnoho divk v tto oblasti to bude znamenat, e nov budou mt monost pijmat TVP3. Dvodem zprovoznn vyslae me bt i to, e i pes velk sil se dosud nepodailo zprovoznit analogov vysla TVP3, umoujc pokrt signlem cel vojvodstv (pjem byl mon jen z mlo vkonnho mstskho vyslae Kielce v nejblim okol msta). U digitlnho vyslae se pjem pedpokld dokonce v Krakov. Dal kanl (K44) pravdpodobn v tomto regionu vyuij pro sv vysln DVB-T soukrom vyslatel.

Program TVP Polonia bude brzy dostupn i pro divky sledujc jin multiplexy. Vysla Sucha Gra u Krosna il a dosud pouze ti televizn programy TVP 1, TVP 2, TVP 3 Rzeszw a rozhlasov program Radio Rzeszw. O doplnn tto nabdky o program TV Polonia se v polovin ledna kladn vyslovila polsk rada pro vysln KRRiT. Je pravdpodobn, e vichni polt vyslatel budou v oblasti zavdn DVB-T spolupracovat, tento vysla je vak dokladem toho, e TVP si plny roziovn digitlnho vysln realizuje sama. TVP chce uskutenit odlinou koncepci ne kterou pedpokldaj plny zavdn DVB-T v zemi.


Zdroj: Marek Schirmer, www.ukwtv.de, 26. 1. 2005; Dipol, Forum EmiTel, digital-tv.pl, 25.01.2005; Adrian Gbka, www.satkurier.plb-t, Informator TV Sat Dipol, 27. 1. 2005, voln upraveno a zkrceno


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1943