DVB-T v R sprvn smr
Autor: Chris Dziadual, Petr Miklk, email: Pidan: 03.02.2005


Zd se, e nikde nen tak obtn cesta k zaveden digitlnho terestrickho vysln jako v esk republice. V dob tsn ped uveejnnm tohoto pspvku bylo oznmeno, e mediln komise nesouhlas s postupem mediln rady RRTV. Mediln rada dajn nemla zkonn prvo na to, aby pidlila licence.

Tak se pomrn hodn debatuje o tom, jak maj bt multiplexy rozdleny mezi veejnoprvn a soukrom vyslatele. V procesu, kter sah a do roku 2000, kdy oba opertoi Czech Digital Group (CDG) a esk Radiokomunikace (Ra) zahjili experimentln vysln, jsou to posledn dtsk nemoci. V dsledku rozhodnut spolenosti esk Telecom vstoupit do ringu a dvou stejn dleitch vvojovch krok se tento proces ponkud pohnul kupedu.

Za prv - esk telekomunikan ad (T) oznmil pidlen DVB-T frekvenc vem tem opertorm. Fakticky tm bylo zajitno edn potvrzen jejich innosti a to, e s nejvt pravdpodobnost budou moci zahjit vysln. Za druh mediln rada RRTV vyhlsila vbrov zen na dva komern multiplexy. Budou nakonec provozovny vedle tetho, kter byl vyhrazen pro veejnoprvn vysln. Veejn slyen se lhtou 90 dn by mlo bt ukoneno v noru t. r. Jak je znmo, RRTV ji obdrela dosti od nejmn 54 rznch astnk.

Ve vvoji tto problematiky je stle mnoho nejasnho, i kdy rozhodnut t hlavnch vyslatel, e zahj vysln novch program jet ped zavedenm DVB-T je velmi povzbudiv. Nap. TV Nova uvauje o poslen svho, ji dominantnho postaven, na trhu. Svm divkm chce nabdnout a tyi nov tmatick programy (filmov, zpravodajsk, sportovn, serilov). Jej komern rival Prima TV chce brzy zahjit vysln programu Prima Club.

Veejnoprvn vyslatel esk televize zatm uvauje o tom, e svou nynj nabdku dvou celoplonch program dopln o programy na zpravodajsk a dokumentrn bzi - T3 a T4. Nedvno se v esk televizi diskutovalo o vznamu zajitn distribuce programu T3 v kabelovch stch. Tento program by ml doplnit skupinu zpravodajskch program, kter jsou produkovny regionln. Skupina ji zahrnuje programy TVN24 (Polsko), TA3 (Slovensko) a Hir TV (Maarsko).

I kdy nen pravdpodobn, e v nsledujcch mscch bude pro eskou republiku cesta k digitlnmu terestrickmu vysln snadn, je jist, e se postupuje sprvnm smrem.


Zdroj: Chris Dziadul, www.central.broadbandtvnews.com, 28.1.2005, peloil Petr Miklk, voln upraveno a zkrceno


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1960