Reportr TV Nova Josef Klma zskal prestin novinskou Cenu F. Peroutky
Autor: PR Press TV Nova, email: Pidan: 07.02.2005


Novin, reportr a dramaturg TV Nova Josef Klma zskal ve tvrtek prestin novinskou Cenu Ferdinanda Peroutky, kter se kadoron udluje v noru, pi pleitosti vro narozen tohoto velkho eskho novine a publicisty.


Zskn tto prestin novinsk ceny, jejmi nositeli jsou vynikajc et novini, kte v duchu Peroutkova odkazu usiluj o demokracii, svobodu a lidsk prva, Josef Klma komentuje slovy: Mj mlad kolega Kroupa zlomysln tvrd, e tu cenu dostvm za celoivotn dlo, a e u te nic podn neudlm Ale vn, musm ct, e ta cena je pro m motivace, abych pracoval dl a jet lp. Je to pro m tak velk odpovdnost, protoe - jak jsem si peetl v podmnkch udlen - kandidt mus bt spoleensky naprosto bezhonn, mus bojovat proti zlu na celm svt a podobn. A dodv: Uritm prlomem pro m je, e tato cena je poprv udlovna nkomu z komernho mdia. Je to pro m znamenm, e ns konen zan brt vn i ta st spolenosti, kter se dv spe vnovala akademismu.

Josef Klma se v roce 1993 stal jednm z duchovnch otc poadu TV Nova Na vlastn oi, ve kterm dosud pracuje jako dramaturg, redaktor a reportr. Natoil zde pes 220 report na kontroverzn a mnohdy nebezpen tmata (nap. srii o odchodu Rom do Kanady a Velk Britnie, i o kauze Kjnek). V tto souvislosti pipomeme, e Na vlastn oi se v roce 2004 stalo nejsledovanjm publicistickm poadem, prmrn jej sledovalo 1787 tisc divk v kategorii dospl 15+, co bylo prmrn 49% vech, kte tu dobu trvili ped televizn obrazovkou.

Josef Klma (1951) proslul nejen jako neohroen novin (vedle televize spolupracuje t s rznmi psanmi mdii - vbr jeho lnk vyel v knize pod nzvem Bo mobil), ale t jako autor vce ne dvou destek kninch titul, nkolika filmovch a televiznch scn, ady psovch text i melodi. V roce 2002 vzbudil zaslouenou pozornost romnem Lo s otroky, v roce 2004 vydal detektivn pbh Jsi mrtvej, tak nebre!. Mnoh z jeho knih se staly pedlohou pro natoen filmu, jako nap. Rekviem pro panenku, Radikln ez, i Nahota na prodej. irok zbr Josefa Klmy dokazuje tak vydn nkolika CD (Na vlastn ui, Mezidob), na nich se podl jako autor, hudebnk i zpvk.


Veronika mtkov, Tiskov mluv TV Nova


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1965