Namaluj si svho echa - vtvarn sout pro dti
Autor: PR Press T, email: Pidan: 07.02.2005


esk televize vyhlauje vtvarnou sout pro dti od 6 do 15 let. Dti mohou namalovat nebo nakreslit osobnost, kterou obdivuj, povauj za svj vzor nebo ji prost maj rdy.


Nominovali jste Nejvtho echa? Hlasovaly i vae dti? Mly jin nzor ne vy? Co si vlastn o veliknech naeho nroda mysl nejmlad generace? Jak si je pedstavuje? Um si pod velkmi jmny pedstavit i konkrtn tve? Jan Amos Komensk bv tradin zobrazovn s dlouhmi vlasy a v ernm hbitu, Karel IV. s korunou na hlav a v panovnickm odvu. Ale maj tuto pedstavu i dti?

Sv obrzky mohou dti poslat od 7. nora do 28. bezna ve formtu A3 nebo A4, opaten jmnem vyobrazen osobnosti, pjmenm autora, jeho datem narozen a kontaktnm spojenm, na adresu: esk televize, Kav hory, 140 17, Praha 4. Oblku je teba vrazn oznait heslem: Namaluj echa.

Na konci bezna vybere ptilenn porota padest nejlepch kreseb v kad kategorii (I. kategorie 6 - 10 let, II. kategorie 11 -15 let). Ty budou vystaveny v internetov galerii na strnkch: www.nejvetsicech.cz. Prvnch deset dt v kad kategorii pozve navc esk televize na prohldku Kavch hor spojenou s ast na naten nkterho z dtskch poad T. Dvacet autor vtznch obrzk tak obdr drkov pedmty projektu Nejvt ech.

Vsledky soute zveejn esk televize v tdnu od 11. do 17. dubna na webovch strnkch T, prostednictvm svch poad a tisku.

Podrobn informace o souti naleznete na internetov adrese: www.nejvetsicech.cz.


Martin Krafl, Tiskov mluv T


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1966