DVB-T ve panlsku: kritika vldnho nvrhu
Autor: Petr Miklk, email: Pidan: 07.02.2005


Privtn televizn st velmi kritizuj opaten k prosazen DVB-T a k een patov situace. Sdruen soukromch televiz UTECA, kter zahrnuje stanice Tele 5, Antena 3 TV a Canal Plus, koncept nvrhu zkona podrobilo neltostn kritice.


Tmto zamlenm zkonem by vlda chtla oivit trh v oblasti DVB-T. Sdruen tvrd, e to vyvol nejistotu a nestabilitu v podnikn. Pro sdruen UTECA, nvrh zkona obsahuje nepln a chab opaten, kter nejsou jasn, transparentn a objektivn definovan.

Jednm z nejvce kritizovanch opaten je vyputn lnku, kter omezuje poet celoplonch program na ti. To by, podle UTECA, mohlo znamenat pidlen novch analogovch televiznch licenc, co je ve velkm rozporu s rozvojem DVB-T.

Soukrom televizn st se obvaj, e nov analogov televizn programy mohou bt pinou znanch ztrt v jejich pjmech z reklamy.


Zdroj: www.advanced-television.com, 28.1.2005, voln upraveno a zkrceno


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1967