TV JOJ bude hada s Olasovou a Surniovou zlomen srdcia
Autor: PR Press TV JOJ, email: Pidan: 08.02.2005

Karin Olasov a Michaela Surniov bud modertorkami novej relcie TV JOJ, ktor sa na slovenskch obrazovkch objav u v prvej polovici marca. Pod nzvom Zlomen srdcia si divci njdu rodinn ou, ktorej bude dominova lska. Cieom relcie je pomc spoji zamilovanch ud, rozhdanch partnerov, bvalch manelov, platonick lsky i dvojice, ktor sa miluj na diaku. Zlomen srdcia bud postaven na relnych prbehoch protagonistov a divkovi ponknu slzy dojatia i astia, ale i osudy neastnch lsok.

Som rada, e relcia, ktor pre ma TV JOJ nala bude prve o lske a emcich. Myslm, e pokojn charakter tejto relcie plne vyhovuje mjmu naturelu, hovor milinov modertorka TV JOJ Karin Olasov. Na spoluprcu s Mikou Surniovou sa u vemi tem. Urite spolu vytvorme skvel tandem, dodva.

Televzia JOJ v tchto doch had ud, ktor mali alebo maj zlomen srdce a chc sa verejne vyzna z lsky k osobe, ktor opustili, alebo boli ou opusten, prpadne vyslovi svoje city nahlas osobe, ktorej sa to dovtedy bli poveda. Televzia potom sprostredkuje stretnutie oboch protagonistov. Zujemcovia sa mu televzii prihlsi e-mailom na alebo telefonicky na 0915 701 770.


udovt Tth, Riadite pre PR & promotion, Hovorca TV JOJ


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1969