tyi svatby a jedna rvaka na BBC Prime!
Autor: PR Press BBC Prime, email: Pidan: 09.02.2005


Od svatebnch zvon a po boxersk ringy - BBC Prime tento msc vyzvn na kosteln zvony a na znamen peruen hry a slav 20. vro svho serilu EastEnders (Lid z Vchodnho konce).


Krom pravidelnho EastEnders Classics (kad sobota a nedle ve 13:30 CET) uvd BBC Prime do programu jeden veer specilnho vysln EastEnders, kter pipomene nkter z nejvtch svateb, kter se konaly na Albert Square, a jednu z mnoha potyek U krlovny Viktorie.

Pokraovn zanaj v sobotu 19. nora ve 20:30 CET, kdy vm BBC Prime nabdne epizodu, ve kter Grant Mitchell (Ross Kemp) zaizuje svatbu se svou dvkou, Sharon Watts (Letitia Dean), ani by ona o tom vdla! Kdy to Sharon a v den svatby zjist, je pinejmenm v oku. Vd se nakonec? 11 milion divk ve Velk Britnii se to dozvdlo den po vnocch v roce 1991 a vy se to mete dozvdt na BBC Prime tak.

BBC nech pekvapen stranou a penese se s vmi do roku 1997 na svatbu mezi Ricky Butcherem (Sid Owen) a Biancou Jackson (Patsy Palmer), kter se mlem nekonala. Po pedsvatebnm pnskm verku za kanlem ve Francii se Ricky a jeho kamardi probud do svatebnho dne plni nejistoty, zda jsou u zpt v Anglii anebo stle ve Francii. A mezitm Bianca ek v kostele...

Odpotvn tiscilet nebylo jedinou vc, kter Britnii 31. prosince 1999 na okamik zastavila. Pes 20 milion divk v celm Spojenm krlovstv si dalo chlazen ampask a naladilo si prolhanou svatbu Iana Beala (Adam Woodyatt) s Mel Healy (Tamzin Outhwaite). Akoli mla Mel pochybnosti o sv lsce, pesto se hodlala za Iana vdt pro dobro Ianovy dcery. Ale Ianovo zoufalstv z toho, e se oen s Mel, ho vedlo k tomu nejhormu podvodu. Vce se dozvte na BBC Prime.

Opt na vnoce, ale tentokrt v roce 2003, se m Alfie Moon (Shane Richie) oenit s Kat Slater (Jessica Wallace), kdy se pizn, e stle jet nem doklady o rozvodu svho pedchozho manelstv. Jak se z toho Alfie, obklopen svatebnmi hosty a s oddvajcm pipravenm zahjit satek, vyvlee?

A pak pichz na adu akce. ivotu v East Endu vldne rodinn loajlnost, kterou nevyhnuteln peru hdky a hateen, kdy pbh sm zkou sv postavy a k hranicm monost. Hostinec U krlovny Viktorie u za vechna lta sv existence zail mnoho rvaek. V tomto specilnm vysln EastEnder vybuchne napt mezi bvalmi milenci Anthony Truemanem (Nick Bailey) a Kat Slater a ob rodiny Slater i Trueman se na sebe vrhnou jako v bezchybn klasick bitce.


Mark Macdonald, Senior Press & Publicity OfficerInternational Communications, BBC Worldwide
Martin Maruniak, PR/komunikace v R, GCI Praha, 9.2.2005Doplnn redakce tvCentrum:

Dky dobr spoluprci se zastoupenm tto oblben satelitn a kabelov televize pinme pro vs podrobn msn programov pehledy tto stanice. Pehled je kompletn, v anglitin, a krom asovch daj a strunho popisu dje obsahuje i nap. slo dlu i srie, a co je pro naeho divka to nejdleitj - najdete v nm i oznaen vechny poady, kter se budou vyslat s eskmi titulky. K nkterm poadm (jsou oznaen v msnm pehledu zkratkou CZ) jsou toti vyslan esk titulky v digitlnm streamu, kter se sami detekuj a lze je navolit na nkterch receiverech modernj konstrukce, ppadn se navol run na str. 881 v teletextu. Zkladn originln e jazykovho doprovodu je samozejm anglitina.

Program uveejujeme zde v sekci TV ke staen, kam jste si u jist zvykli chodit i pro jin tdenn a msn programov pehledy. Je zde vyven ke staen vdy s uritm asovm pedstihem, nyn zde najdete aktuln norovou i beznovou verzi.

Jako obvykle je pehled zpracovn ve formtu PDF, piem free software Acrobat Reader, kter vm poslou k prohlen a vytitn na tiskrn, si mete sthnout tak v tto sekci TV ke staen. Ped zahjenm tisku bychom vs ale chtli upozornit na to, e konkrtn msn pehled BBC Prime je velmi podrobn a rozshl a i napklad norov, kdy m msc jen 28 dn, obsahuje 65 (!) stran textu. Soubor je pro snaz staen zabalen do formtu ZIP.

Pokud se jedn o vysln stanice BBC Prime, zopakujeme to, e je dostupn pro abonenty nkterch kabelovch st v R a SR a od kvtna 2003 je tak v satelitn platform UPC Direct. Zde ji naladme ze satelitu Astra 1G na pozici 19,2 st. vchodn na tr. 99, frq. 12,382 H, SR 27500, FEC 3/4, SID 20322, V-PID 451, A-PID 461. Vysln je kdovan v systmu CryptoWorks a bylo hned od zatku dostupn na kartu UPC Direct zkladn nabdky pro R (Rodina), Slovensko i Maarsko.


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1976