Internetov megasluba chello professional
Autor: PR Press UPC R, email: Pidan: 09.02.2005

Spolenost UPC esk republika, nejvt domc spolenost nabzejc nejir spektrum broadbandovch a satelitnch slueb od kabelov televize pes satelitn digitln televizi UPC Direct a po vysokorychlostn internet, zvyuje od 10. nora rychlost sv internetov sluby chello professional a na 6144 kbit/s v pchozm smru (downstream nebo download) a a na 1024 kbit/s v odchozm smru (upstream nebo upload). Cenu sluby ani FUP nemn.

Praha 9. nora 2005 Spolenost UPC esk republika, a. s. (dle UPC nebo spolenost) zvyuje s innost od 10. nora 2005 rychlost svho vysokorychlostnho internetu chello professional a na 6144 kbit/s smrem k uivateli (downstream) a a na 1024 kbit/s smrem od uivatele (upstream). Cena sluby ani FUP se nemn. UPC k internetu chello professional zdarma nabz pipojen a 5 pota, 5 e-mailovch schrnek, 25 alias a 5 x 10 MB volnho vebovho prostoru. V cen sluby je i jedna pevn IP adresa. Aktuln nabdka internetu chello od UPC je nsledujc:

Nzev produktu Rychlost pipojen kbit/s** Komu je sluba urena
chello easy a 256/64 bytov jednotky
chello light a 1024/128 bytov jednotky
chello classic a 2048/256 bytov jednotky
chello plus a 4096/512 bytov jednotky
chello professional a 6144/1024 podnikatelsk subjekty

** Rychlost pipojen je vyjdena v kbit/s: downstream (k uivateli) / upstream (od uivatele) pro penos ethernetovch rmc na vnitn sti UPC.

Na eskm internetovm trhu jsme v tuto chvli cenov nejvhodnj a v porovnn s ostatnmi bnmi internetovmi slubami i nejrychlej. Co je vak pro ns mnohem vce dleitj, je skutenost, e z dlouhodobho hlediska nabzme nejkomplexnj internetov sluby. Z naich pti nabdek si me vybrat skuten kad zatenk i profesionl, domcnost nebo firma, student, kter m hluboko do kapsy a lovk, kter chce ve vech smrech megaslubu, konstatuje u tto pleitosti editel spolenosti Vclav Barto. Vclav Barto se netaj ani tm, e vysokorychlostn internet chello pat k nejspnjm produktm spolenosti.: Zjem o chello dramaticky vzrostl v druh polovin minulho roku a nepolevil.

chello professional pedstavuje vysoce kvalitn a ve sv kategorii nejrychlej bn dostupnou slubu pro profesionly a podnikatelsk subjekty, vt naven rychlosti Petr Jlek, provozn editel UPC a dodv: po naven rychlost u ostatnch nabdek chello byla prava rychlosti u chello professional jen otzkou asu a otzkou o kolik. chello professional je co do pomru cena/kvalita/vkon prvn skutenou internetovou megaslubou na eskm trhu."

Internet chello je aktuln dostupn v Praze, v Brn, v Liberci a v Ostrav Marinskch horch. Je nejrozenj vysokorychlostn kabelovou internetovou slubou v esk republice. Me ho vyuvat pes 300 000 domcnost. Mezi jeho pednosti pat pedevm stl pipojen 24 hodin denn za pevn stanovenou stku, mnohonsobn rychlej penos dat ne pi pouit telefonn linky, kompletn instalace, kterou provd vykolen technik UPC, vhodn pomr technick kvalita/vkon/cena a dn dal nutn nklady, nap. na pronjem i koupi modemu, poplatky za telefon nebo na odbr jin sluby. K pednostem pat rovn sluby technick podpory Klientskho centra UPC a dal dodatkov vhody poskytovan zdarma (viz plohu). Internet chello je mon si pedplatit samostatn, bez objednvky nabdky kabelov televize.

Frantiek Malina, tiskov mluv a editel PR


chello - doplkov daje:

chello easy --- pipojen 1 PC
1 e-mailov schrnka --- 5 alias 5 MB volnho webovho prostoru

chello light --- pipojen 1 PC
1 e-mailov schrnka --- 5 alias, 5 MB volnho webovho prostoru

chello classic --- pipojen 1 PC
1 e-mailov schrnka --- 5 alias, 10 MB volnho webovho prostoru

chello plus --- pipojen a 3 PC
a 3 e-mailov schrnky --- 15 alias, 3 x 10 MB volnho webovho prostoru

chello professional --- pipojen a 5 PC
a 5 e-mailovch schrnek --- 25 alias, 5 x 10 MB volnho webovho prostoru,
jedna pevn IP adresa v cen sluby

Spolenost uplatuje tzv. Fair Use Policy dle l. 4.12. Veobecnch podmnek


O spolenosti:

UPC esk republika je dceinou spolenost UGC Europe, Inc. (UGC - NASDAQ: UCOMA), vd evropsk spolenosti na poli irokopsmov komunikace a zbavy a pat do jej divize UPC Broadband. Spolenost sdl v Praze a je nejvt eskou a jednou z nejvtch stedoevropskch komunikanch spolenost nabzejcch irokopsmov sluby. UPC dodv v esk republice sluby kabelov televize do stovek tisc domcnost v 84 eskch mstech. Vedle programu bnch domcch televiz pin, a to ve pikov technick kvalit, mnoho specializovanch televiznch kanl, kter jsou jinak nedostupn.

Jde o filmov, esky mluven, kanly HBO, HBO2 a Hallmark, dokumentrn televizn kanly Discovery, Spektrum i Animal Planet, zpravodajsk televizn kanly CNN, BBC World Service, CNBC a TA 3, hudebn kanly jako teba MTV, esky mluven sportovn kanly Eurosport a Galaxie sport, dtsk televizn kanl Fox Kids (opt v etin) nebo o Private Gold, erotick kanl bez cenzury. Nabz programy v nmin, anglitin, panltin, rutin, francouztin, ale i teba v poltin. Spolenost UPC zdarma poskytuje ke kabelov televizi i zsuvku pro kvalitn pjem nejrozenjch rozhlasovch stanic.

V z roku 2000 uvedla UPC esk republika, a. s. na esk trh slubu UPC Direct. Jde o satelitn vysln placench program kabelov televize a ady volnch satelitnch televiznch kanl v digitln kvalit. Sluba UPC Direct m, a to bez vjimky, dosah po celm zem republiky. Proto se tak o UPC Direct k, e je to kabelov televize bez kabelu. Signl je en ze satelitu Astra a zkaznk me sledovat okolo stovky televiznch program, z nich ada je shodnch s nabdkou kabelov televize.

Nejoblbenj a nejpopulrnj slubou UPC v Praze a v Brn je v poslednch letech vysokorychlostn internet chello - nonstop pipojen za pauln msn cenu. Pauln cena za slubu zahrnuje neomezenou dobu strvenou na sti.

PR Press UPC R, a.s., 9.2.2005


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1977