V Prostjov chtj zavst mstsk informan kanl
Autor: Petr Miklk, email: Pidan: 10.02.2005

Formou patncti a ticetiminutovch blok obrazovch, zvukovch a textovch zprv vyslanch kabelovou televiz chce prostjovsk radnice seznamovat obyvatele s dleitmi udlostmi ve mst. Od mstskho informanho kanlu ( MIK) si radn slibuj vt informovanost oban o spoleenskm, politickm, kulturnm a sportovnm dn. Zkuebn vysln by mohlo bt zahjeno v jarnch mscch.

Obliba regionlnch a mstnch televiznch zprv vrazn stoup ve svt i u ns," ekl mstostarosta Vlastimil Uchytil (ODS). ada lid se vce zajm o to, co se dje v jejich nejblim okol ne o udlosti z jinch st republiky," dodal s tm, e prv tohoto trendu chce radnice vyut. Spolu s nvrhem na zzen osadnch vbor je to dal krok k tomu, abychom se vce piblili lidem," objasnil zmr radnch.

Stle vce se utvrzujeme v nzoru, e napklad nvrhy na een uritch problm se musej k obanm dostat s dostatenm pedstihem, abychom o nich mohli spolen diskutovat, ani by ns tlail as," doplnil mstostarosta Miroslav Pik (SSD).

Od zatku nora b v prostjovsk kabelovce program MIK z Olomouce. Prostjovan se tak mohou seznmit s tm, jakou podobu bude mt vysln z jejich msta," objasnil Uchytil. Zpravodajsk bloky jsou vyslny nepetrit a obmovny jednou tdn. V Prostjov si kabelovou televizi me zapnout dva tisce domcnost, zhruba sedm tisc divk. V dalch pti tiscch domcnostech je instalovno zazen pro pipojen. Prostjovsk radnice by tak prostednictvm MIK mohla oslovit a polovinu obyvatel msta.


Zdroj: Olomouck den, 7.2.2005


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1980