DVB-T v Berln: budou v multiplexu i rdia?
Autor: Petr Miklk, email: Pidan: 10.02.2005

V oblasti Berlna asi budou v nabdce stanic DVB-T brzy zastoupena i rdia, co doposud nikde v Nmecku nebylo. Rozhlasov programy se vyslaj v DVB-T nap. ve Velk Britnii vysln DAB je tu tak spn, rozhlas DAB a DVB-T jsou spolu v souladu. V Berln chtj dt k dispozici polovinu jednoho kanlu DVB-T pro 30 rozhlasovch program.

V Berln je v souasnosti v provozu ji vce ne 300 tisc pijma DVB-T. Existuj ovem kritici vysln rozhlasu v DVB-T, kup. lobby DAB. Berln by tak mohl bt prvnm nmeckm mstem s tmto vyslnm. Jin spolkov zem by zejm mohly nsledovat. Konen by tak mohla bt vt nabdka rozhlasovch stanic.

Nezbv doufat, e vznamn soukrom stanice to opt nezablokuj jako v ppad frekvenc DAB, nebo si nepej, aby vysln VKV dostalo konkurenci.


Zdroj: www.infosat.lu, 7.2.2005, voln upraveno a zkrceno


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1981