Porotu Milinovho tanca povedie Fredy Ayisi
Autor: PR Press TV JOJ, email: Pidan: 11.02.2005


Fredy Ayisi, lder tanenej skupiny Fredys Dance Group a spoluautor projektu Milinov tanec bude predsedom poroty hadajcej najlepieho slovenskho tanenka alebo tanenicu. Fredymu bud v porote Milinovho tanca sekundova naslovovzat odbornci:

- Svetlana Sopkov, choreografka,
v rokoch 1994-2000 viedla tanen koly v Koiciach a v Bratislave. Od roku 2001 inkuje v tanenej ou Schneider team v Raksku, kde sa zrove podiea na vytvran novch choreografii.

- Jaroslav Bekr, tanen pedagg,
vytudoval FTV, odbor pedagogika tanca. V roku 1999 zaloil tanen skupinu SPIN, ktor je dodnes najobsadzovanejou na Slovensku (rone 120 vystpen). Tanene a choreograficky spolupracoval na mnostve projektov na Slovensku i v zahrani (napr. TV JOJ Miss 2004, Panacea 2004, Dieva za milin 2004; TV Markza Miss 2003, Silvester 2003, TOM 2003, Uragn 2004; TV NOVA Silvester 2002- 2004; RTL Karneval 2000; PRO 7 Vera show 2000; ORF Seitenblicke 2001).

- Tony Moiss, tanen manar
od roku 1996 vedie agentru, tanen kolu a skupinu Different colours, venujcu sa hip- hop, show dance a break dance.


Som rd, e som sa v porote stretol s odbornkmi s podobnm pohadom na tanec a jeho vnmanie. Okrem pohybovho prejavu zujemcov o milin od TV JOJ sa vak chystme vznamne bra hodnoti aj ich osobnos, originalitu i arm. Preto ancu postpi maj nielen t, ktor sa tancu u nejak as venuj, ale aj udia, ktor ns svojimi pohybovmi kreciami jednoducho zaujm, pribliuje kritri vberu poroty jej predseda Fredy Ayisi.

Prvch ndejnch tanenkov bude hodnoti porota od 9:00 u tto nedeu (13.2.) na castingu v koickom Jumbo centre.


udovt Tth, Riadite pre PR & promotion, Hovorca TV JOJ


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1983